studiu181NOWY TARG. Policealna Szkoła Służb Medycznych oraz Policealne Studium Zawodowe zaoczne w Nowym Targu, działające w ramach Prywatnych Szkół Średnich im. prof. Venuleta, atrakcyjną ofertę edukacyjną kierują do wszystkich osób posiadających wykształcenie minimum średnie, a chcących zdobyć poszukiwane teraz na rynku pracy kwalifikacje zawodowe.

studiu182Nie jest wymaganasytudiu183 matura, by w cyklu trwającym 1 rok, 1,5 roku lub 2 lata nabyć umiejętności:

- opiekuna medycznego
- technika bezpieczeństwa i higieny pracy
- higienistki stomatologicznej
- technika masażysty
- technika usług kosmetycznych.

Nowością jest kierunek „terapeuta zajęciowy”, umożliwiający zatrudnienie w sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych.

W programie każdego kierunku – język obcy zawodowy zwiększający szansę podjęcia pracy za granicą.

Przedmioty prowadzone są przez doświadczonych wykładowców wyższych uczelni.

Kształcenie – w trybie dziennym lub zaocznym.

Szczegółowe informacje – w sekretariacie Szkoły czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00, ul. św. Katarzyny 1 (róg Rynku) 34-400 Nowy Targ, tel. 18 26 675 34.