P3470809NOWY TARG. Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, kadeci klas I wojskowo-policyjno-pożarniczej oraz II wojskowo-policyjnej Prywatnego Liceum, zebrali zasłużone nagrody i wyróżnienia.

Dwa kadeckie roczniki – wzorem swoich poprzedników – ostro trenują, doskonaląc się w sztukach walki i samoobrony, pod okiem senseiego Aleksandra Kozieła, co nagrodziły medale i dyplomy za wyniki w turniejowych rywalizacjach oraz zdobyte stopnie.

Swoimi sukcesami mogli pochwalić się także uczniowie biorący udział w konkursach historycznych: Policjanci w służbie historii, Żołnierze w służbie historii i Niezwyciężeni 1918. Opiekunem zespołów był major Krzysztof Tekiel. To właśnie ich produkcje filmowe, prezentujące sylwetki wybranych bohaterów: Stanisława Piłata – bokserskiego mistrza i granatowego policjanta z Nowego Targu oraz Michała Kanika – policjanta II RP z Sułkowic, cała szkolna społeczność mogła obejrzeć przed rozdaniem świadectw.

Wychowawcy klas mieli z kolei przyjemność wręczyć piękne nagrody książkowe za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i społeczną aktywność.

Z grona tych najlepszych, wybrano i zgłoszono do stypendium Prezesa Rady Ministrów uczennicę klasy II – Justynę Kmin, która nie tylko wyróżnia się wzorowym zachowaniem, aktywnością społeczną i udziałem w konkursach, ale na koniec roku legitymuje się średnią ocen 5,11. Justyna jest także laureatką konkursu Lider Wiedzy i Wartości.

P3470797

Kadeci mogą teraz na dwa miesiące schować mundury do szaf, jednak wpojone wzorce zachowań nie przestają ich obowiązywać nawet podczas wakacyjnej laby.

Zakończenie roku mundurowych klas

Fot. z archiwum Szkoły