nabór1NOWY TARG. Wykształcenie ogólne umożliwiające podjęcie studiów wyższych, ale też wysokie kwalifikacje w atrakcyjnych, poszukiwanych na rynku pracy zawodach można zdobyć w Prywatnych Szkołach im. prof. Venuleta w Nowym Targu, czyli w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży, Policealnej Szkole Służb Medycznych i Policealnym Studium Zawodowym. Nabór już się rozpoczął.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, a cykl kształceniowy pozwala zdobyć umiejętności, które są doskonałym przygotowaniem do pracy w zawodzie. W swojej ofercie edukacyjnej Szkoła stawia na jakość, łącząc wiedzę teoretyczną z  praktyką, co przynosi najlepsze efekty.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży

NOWOŚCI W NASZEJ SZKOLE na rok szkolny 2020/2021

  4 LETNIE LO po szkole PODSTAWOWEJ

KLASA MUNDUROWA

KLASA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

Nauka w Liceum odbywa się zgodnie z programem MEN i kończy się przystąpieniem do egzaminu maturalnego, który umożliwi podjęcie dalszej nauki na studiach wyższych.

Policealne studium zawodowe

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?
zgłoś się do Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego w Nowym Targu
ul. Św. Katarzyny 1, 34-400 Nowy Targ

Dzięki nauce w naszej Szkole zdobędziesz podstawowe umiejętności i będziesz doskonale przygotowana/y do pracy w zawodzie. Stawiamy na jakość, łączymy wiedzę teoretyczną z praktyką, co przynosi najlepsze efekty.
Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Technik usług kosmetycznych

Kwalifikacja: FRK.04.  wykonywania zabiegów kosmetycznych
Technik usług kosmetycznych wykonuje usługi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej i zdobniczej, zabiegi kosmetyki leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry twarzy, głowy, ciała, dłoni i stóp. Opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i udziela porad w zakresie pielęgnacji skóry w warunkach domowych.

nabór11
Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

Po ukończeniu szkoły znajdzie zatrudnienie w:

Przedmioty nauczane to m.in.:

Policealna szkoła służb medycznych

 NABÓR NA ROK 2020/2021 ROZPOCZĘTY

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód – Technika farmaceutycznego, Terapeuty zajęciowego, Opiekuna medycznego, Higienistka Stomatologiczna

nabór3

zapraszamy do Policealnej Szkoły Służb Medycznych w Nowym Targu

  1. Św. Katarzyny 1, 34-400 Nowy Targ

Dzięki nauce w naszej Szkole zdobędziesz podstawowe umiejętności i będziesz doskonale przygotowana/y do pracy w zawodzie. Stawiamy na jakość, łączymy wiedzę teoretyczną z praktyką, co przynosi najlepsze efekty.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

REKRUTACJA TRWA !

Technik farmaceutyczny

Kwalifikacja MED.09. tj. sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

 Terapeuta zajęciowy

To osoba, która współuczestniczy w procesie rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych. Wykorzystując wszelkie techniki terapii zajęciowej i stosując zróżnicowane metody i formy pracy pomaga podopiecznym w uzyskaniu pełnosprawności i powrocie do aktywnego życia w społeczeństwie.
 Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny ma za zadanie udzielanie pomocy podopiecznym w zaspokajaniu wszystkich potrzeb biologiczno-psychologiczno-społecznych. Podczas wykonywania w pełni kompleksowych usług w dziedzinie opieki medycznej daje profesjonalne wsparcia osobie, którą się zajmuje.

nabór8

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych: