IMAG5110NOWY TARG. W IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjanci w służbie historii”, organizowanego przez Komendę Główną Policji oraz Instytut Pamięci Narodowej nasze kadetki Danuta Malacina i Klaudia Szubryt (pierwszy zespół) oraz Julia Komeprda, Wiktoria Nowak i Sabina Kamińska (drugi zespół) swoimi opracowaniami i filmami poświęconymi policjantom Policji Państwowej, wywalczyły tytuł laureatek.

Danuta i Claudia zajęły się postacią policjanta Zygmunta Czopka natomiast Julka, Wiktoria i Sabina  - postacią Antoniego Matykiewicza. Obydwaj wybrani bohaterowie są ofiarami zbrodni katyńskiej. Opiekunem merytorycznym z ramienia szkoły był mjr Krzysztof Tekiel. W poprzednich trzech edycjach kadeci z naszego Liceum również znaleźli się w gronie laureatów.

IMAG5095

Konkurs ten składał się z trzech elementów. Należało wybrać bohatera, tzn. policjanta Policji Państwowej w okresie II RP lub pełniącego służbę w tzw. „granatowej policji” w latach II wojny światowej, który swoimi czynami dowiódł, że był wierny Rocie Ślubowania i w podczas wojny pomagał ludności, współpracował ze zbrojnym podziemiem. Zadanie to polegało na  odnalezieniu członków jego rodziny, przeprowadzeniu z nimi wywiadu i stworzeniu filmu.

IMAG5154

Kolejnym etapem było odnalezienie miejsca pamięci poświęconego wybranemu bohaterowi, a ostatnim - przeprowadzenie żywej lekcji historii poza macierzystą szkołą. Podczas lekcji trzeba było przedstawić rys historyczny formacji, w której służyli wybrani bohaterowie oraz zaprezentować wybranego bohatera.

IMAG5167a

W poprzednich trzech edycjach laureaci konkursu zwiedzali, Litwę, Łotwę, Białoruś, Ukrainę i Rosję. Byli w miejscach pamięci poświęconych ofiarom zbrodni katyńskiej oraz zwiedzali zabytki. Byli w Moskwie, Wilnie, Mińsku, Lwowie, Kijowie, Katyniu, Twerze, Miednoje i wielu, wielu innych miejscach. W tym roku, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, wyjazdu edukacyjnego, niestety, nie będzie. Laureaci otrzymają bardzo wartościowe wydawnictwa książkowe.

Link do filmu Julii, Wiktorii i Sabiny:

https://www.youtube.com/watch?v=SUMqi2zx72c

Link do filmu Danuty i Claudii:

https://www.youtube.com/watch?v=d9SipgzX6B0

Fot. z archiwum Szkoły