apodhroskiqq

PIŁKA NOŻNA. Andrzej Podgórski złożył rezygnację z funkcji prezesa i jednocześnie członka zarządu klubu NKP Podhale Nowy Targ.

Funkcję prezesa Podgórski pełnił od lutego tego roku. Wcześniej przez 5 lat zasiadał w zarządzie. Powodem rezygnacji były przyczyny osobiste.

Do momentu wyboru nowego prezesa funkcję tą pełnił będzie Michał Rubiś, dotychczasowy wiceprezes.