Podhale Region

Piątek, 23 luty 2018

Ostatnia aktualizacjaPt, 23 Lut 2018 6am

Jesteś tutaj: Home Wiadomości

Reklama

W powiecie z Nowym Rokiem – satysfakcja i optymizm

powiatspot18POWIAT NOWOTARSKI. Rok wyraźnego rozwoju w wielu dziedzinach i wielu pomyślnie zakończonych inwestycji ma za sobą powiat nowotarski. Okazją do podsumowań i życzeń było Spotkanie Noworoczne w sali koncertowej Państwowej szkoły Muzycznej. Wręczono tam również siedem Medali Pamiątkowych Podhala i mnóstwo dyplomów za osiągnięcia sportowe.

Podhalańskie Centrum Sportów Lodowych: 300 tys. na koncepcję i ciągły priorytet w ministerstwie sportu

halaprio181NOWY TARG. Podczas ostatniej w starym roku sesji Rady Miasta burmistrz przedstawił proponowaną lokalizację i zaawansowanie wykupu gruntów pod planowane Podhalańskie Centrum Sportów Lodowych. Ta ważna dla miasta i regionu inwestycja nie przestaje być priorytetem dla ministerstwa sportu. W tym roku zostanie wykonana koncepcja (wraz z programem funkcjonalno-użytkowym), która umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę.

Sprzęt dla OSP Spytkowice

SPYTKOWICE. Jednostka strażacka OSP wzbogaciła się o nowy sprzęt o wartimage1 wynikości aż 125 tysięcy 136 złotych. Środki pochodziły z Funduszu Sprawiedliwości.

Pierwszy deficytowy budżet w tej kadencji (ale z powodu inwestycji)

buddef18NOWY TARG. Miejskie wydatki sięgną tego roku prawie 154 milionów zł, natomiast planowane dochody – niecałych 138 milionów. Deficyt budżetowy, jaki się pojawia, to dokładnie 16 milinów 214 tys. zł i jest to kwota niezaprzeczalnie duża. Taka sytuacja zdarza się pierwszy raz od wielu lat i jest dość ryzykowna dla stabilności miejskich finansów. Spowodowały to jednak głównie inwestycje z zewnętrznym dofinansowaniem – trwające i oczekiwane przez mieszkańców.

Odwołana i powołana skarbnik gminy

GMINA CZARNY DUNAJEC. Dzisiaj została odwołana dotychczasowa skarbnik gminy StanisławDSC07918a Pilch. Nową skarbnik została Monika Styrczula. Obie uchwały radni podjęli jednogłośnie.

Gmina Raba Wyżna z budżetem na 2018 rok

RABA WYŻNA. Rada gminy uchwaliła budżet na kolejny 2018 rok, a także podjęła uchwałę w sprawie Wsesja 2ieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna.

Gmina z nowym autem dla strażaków

GMINA CZARNY DUNAJEC. O tym, że władze Gminy Czarny Dunajec dbają o bezpieczeństwo mieszkańców,b735d06d51ce3e3dbbf531435ebabe9f wynik wiadomo nie od dzisiaj. Cały czas pozyskują środki na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i remont remiz poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestnicząc w różnych programach.

Spór o opłaty targowe – skończył się na złotówce. Spółka i Izba – protestują, burmistrz - nie chce się tłumaczyć przed CBA

P2940998NOWY TARG. Stawki opłat targowych zostały uchwalone bez czekania na kolejny jarmarkowy sezon. Stało się tak z inicjatywy burmistrza, który – powołując się na interes miasta - postanowił zakończyć dyskusje i spory. Uchwała zapadła, mimo, że Nowotarska Izba Gospodarcza zaapelowała o zniesienie opłat i w mieście i całym kraju, uznając je za "niekonstytucyjne".

Odpady komunalne w 2018 roku – zasady segregacji

odpad171NOWY TARG. Ponieważ 1. lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, Rada Miasta Uchwałą Nr XXXIX/354/2017 z 24. lipca 2017 r. przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Nowego Targu. Formułuje on zasady, według których od 1. stycznia 2018 r. będą na terenie miasta – zgodnie z deklaracjami złożonymi przez właścicieli nieruchomości - zbierane odpady komunalne.

Gminne drogi i oświetlenie...

SPYTKOWICE. Ponad pół miliona złotych kosztowały remonty gminnych dróg. Wiele funduszy udało się pozyskać. Udało się też wykonać oznakowanie stawiając aż 46 nowych znaków drogowych oraz zacząć prace związAntolakówkaane z rozbudową oświetlenia ulicznego.

Nisze w kolumbarium - zaczynają się wypełniać

kolpog17NOWY TARG. W kolumbarium przy kaplicy na cmentarzu komunalnym pierwsza urna została już złożona. Osoby, które zgłaszały chęć wykupu nisz i pytały administrację cmentarza o koszty – potwierdzają swoje zainteresowanie. Rezerwacje obejmą tym samym około połowy miejsc dostępnych w kolumbaryjnym murze.

Reklama