Nowotarska rewitalizacja: MOK, z sześcioma milionami, stary szpital – w trybie odwoławczym

mokproj180
mokproj18

NOWY TARG. Na liście wniosków ocenionych do tej pory w Małopolsce, a ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – przoduje rewitalizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, z całą pulą możliwych do uzyskania punktów i przyznaną 6-milionowa dotacją (w maksymalnej możliwej wysokości). Wśród uszczęśliwionych dotacją projektów jest też modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Kopernika. Projekt rewitalizacji obiektów starego szpitala ma jeszcze szansę zdobyć dofinansowanie w trybie odwoławczym.

Staraniom o środki rewitalizacyjne dla MOK-u przyświecała myśl, by prawie półwieczny obiekt uczynić instytucją na miarę XXI wieku, dostosowując ją do aktualnych przepisów i wymogów bezpieczeństwa imprez. Koniecznością jest też wprowadzenie nowoczesnych technologii umożliwiających organizowanie imprez multimedialnych. Kosztorys wskazał, że całkowite wydatki na takie zadanie przekroczą 24 miliony zł. Dotacja z RPOWM jest więc zaledwie czwartą częścią potrzebnych pieniędzy.

- To jest aż 6 milionów, ale do pełnej kwoty dużo jeszcze brakuje – przyznaje burmistrz Grzegorz Watycha. - Będziemy więc czekać na decyzję ministra kultury, zbiegając o to, żeby ze środków ministerstwa ten projekt dodatkowo został dofinansowany, bo w naszym odczuciu i przekonaniu jest on bardzo ważny dla całego Podhala. Publiczność wydarzeń na bardzo wysokim poziomie artystycznym to mieszkańcy całego powiatu. Ranga tej instytucji wymaga remontu naprawdę gruntownego i wybudowania właściwie od podstaw miejsca, które będzie przez kolejnych 40 lat służyło mieszkańcom regionu.

Dokumentacja projektowa przebudowy, rozbudowy i nadbudowy MOK-u - wykonywana przez łódzką Pracownię Architektonicznej PA&B Jarosław Głosek – jest gotowa, włącznie z pozwoleniem na budowę.

Terminarz dalszych działań nie jest jednak ustalony.

- Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie konkursów w ministerstwie kultury – wyjaśnia burmistrz. – Wtedy łatwiej byłoby nam zaplanować pewne działania. Wiem, że musimy zrobić to jednym pociągnięciem, nie możemy tej inwestycji etapować, zmuszeni wykazać się też działaniami społecznymi. Bo dzisiaj rewitalizacja to zainicjowanie działań, które mają zaktywizować społeczeństwo. Dlatego musimy bardzo uważnie do tego podejść i bardzo dobrze przygotować się, jeśli chodzi o montaż finansowy oraz uruchomienie tej inwestycji. Mam nadzieję, że jeśli do miesiąca otrzymamy z województwa decyzję potwierdzającą przyznanie dotacji, to przygotujemy harmonogram i przedstawimy go Radzie do akceptacji.

Rewitalizacja MOK-u ma zmienić bryłę, powierzchnię użytkową, estetykę i funkcjonalność budynku, który od lat siedemdziesiątych jest świątynią nowotarskiej kultury. Sala widowiskowa skutkiem rozbudowy ma zyskać galerię. Ilość miejsc dla publiczności zwiększy to do 460. Dach obiektu były wykorzystany jako taras z kawiarenką i akcentami zieleni; z możliwością wykorzystywania go na letnie imprezy. Nowe schody terenowe od strony wschodniej wpisywałyby się w deptakowy ciąg od ul. Krzywej, stanowiąc część drugiego wejścia, prowadzącego na górę przez atrium ze szklanym zadaszeniem, niezależnego od godzin funkcjonowania obiektu. Zupełnie nowe rozwiązania techniczne będą służyć podniesieniu nowotarskiej sceny do rangi teatralnych obiektów w znacznie większych ośrodkach.
Optymistyczny wariant zakładał, iż MOK w nowej odsłonie były gotowy pod dwóch latach od zlecenia architektom dokumentacji projektowej, czyli w roku 2019.

Rewitalizacja obiektu i otoczenia starego szpitala – by stworzyć tam dom dziennego pobytu dla seniorów i nową siedzibę Instytutu Zdrowia PPWSZ oraz park rekreacyjny - w pierwszej ocenie nie zyskała tak wysokiej pozycji. Dlatego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, która przygotowała projekt, zaproponowano zmniejszenie dofinansowania (przy kosztach całkowitych szacowanych na 31 milionów zł). Uczelnia złożyła odwołanie i czeka na jego efekt. Szanse jeszcze są, bo do rozdysponowania z rewitalizacyjnej puli RPOWM zostało ok. 80 milionów. Zniecierpliwienie zbyt długim bezruchem na terenie starego szpitala zaczęli się natomiast wykazywać radni powiatowi. Podczas sesji Rady Powiatu padło niedawno pytanie o możliwość odebrania uczelni darowizny samorządu powiatowego, jeśli od kilku lat nie dochodzą do skutku żadne pomysły na zagospodarowanie coraz bardziej zdegradowanego terenu.

Fot. Anna Szopińska