Minister Ziobro o ustawie o IPN

ziobro

RABKA-ZDRÓJ. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej wyjaśniał niuanse związane z ustawą o IPN oraz argumentował dlaczego owa ustawa jest tak ważna dla Polski i Polaków.

Podkreślił, że w tej sprawie jest wiele niewłaściwych interpretacji. błędnych ocen ponieważ ustawa ta w najmniejszym stopniu nie zapobiega skazywaniu osób, czy grupy osób narodowości polskiej, które w okresie niemieckiej okupacji dopuszczały się zbrodni, czy kolaborowały z Niemcami. - Takie wydarzenia miały miejsce i zasługują one na najwyższe potępienie – podkreślił.

Zwrócił uwagę, że choć nie było wówczas Państwa Polskiego, poza Państwem Podziemnym. To nie tolerowało zbrodni i kolaboracji, walczyło bezwzględnie z takimi postawami.

- To Niemcy ciemiężyli Polaków bezwzględną i niezwykle brutalną okupacją. Zdarzali się też ludzie Polacy, którzy dopuszczali się czynów niegodnych i zbrodniczych, ale zapewniam, że każdy kto roztropnie patrzy na te projektowane przepisy może dojść tylko do jednego wniosku, że nie istnieje żadne zagrożenie dla piszących dziennikarzy, ludzi którzy przeżyli tamte doświadczenia, że ten przepis będzie blokował temat dyskusji na temat tych wydarzeń, pokazywania faktów, ludzi odpowiedzialnych za te zbrodnie, grup ludzi, przedstawicieli miejscowości, środowisk. Ten przepis tego nie dotyczy. Ten przepis dotyczy wyłącznie przypisywania Państwu Polskiemu, narodowi Polskiemu, jako całej wspólnocie odpowiedzialności współodpowiedzialności za Holokaust, jako zorganizowany proceder na skale przemysłową, zaplanowany i realizowany polegający na mordowaniu ludności narodowości żydowskiej i tego właśnie tego ten przepis wyłącznie dotyczy.

Minister podkreślił, że zakres kryminalizacji tego przepisu jest niezwykle wąski. - Mało tego w ramach właśnie negocjacji i rozmów ze stroną izraelską - szanując pewną wrażliwość, która była sygnalizowana do tego przepisu - na etapie projektowania wprowadzono cały szereg dodatkowych elementów, które strona izraelska sygnalizowała. Po pierwsze wprowadzono na samym wstępie zapis, że nie obejmuje się ochroną grona osób, które wbrew faktom podają nieprawdziwe informacje, ale wyłącznie obejmuje ochroną Państwo albo Naród. Po drugie te informacje muszą - nawet jeśli są adresowane wobec Państwa Polskiego, Narodu Polskiego - spełniać cechę, że są kontrfaktyczne, czyli że są wbrew faktom. Po trzecie na etapie projektowania wprowadziliśmy bezkarność na polu naukowym, czyli każda działalność naukowa, wbrew informacjom pojawiającym się, czy to w Izraelu, czy w prasie światowej, jest całkowicie poza zakresem tego przepisu. Ten przepis można powiedzieć, że jest ślepy na taką działalność, podobnie, jak działalność artystyczna. Krótko mówiąc ten przepis jest naprawdę ogromnym kompromisem i bardzo daleko idącym, uwzględniającym wrażliwość i racje przedstawione przez stronę Izraelską.

Minister Zbigniew Ziobro zapewnił, że Ministerstwo Sprawiedliwości - choć nie należą to do jego gestii relacje międzynarodowe - prowadziło szereg rozmów i kontaktów, dając wyraz chęci znalezienia zrozumienia. Mieliśmy podstawę sądzić, jako Ministerstwo, Parlament, Rząd, że takie porozumienie zostało tu zawarte. Tym bardziej dziwi ta sytuacja i emocje wywołane tym przepisem.

Dodał też, że w zasadzie przepis funkcjonował w Polsce już od prawie roku. Został kwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny z przyczyn legislacyjnych, niepoprawności błędów jego uchwalenia. Podkreślił też, że - „każdy człowiek, który ma elementarną roztropność wie, że nie było polskich obozów koncentracyjnych że ich inspiratorami, ich twórcami, ich wykonawcami byli Niemcy, Niemieccy Naziści, którzy w ramach hitlerowskiej represji zagłady eliminowali w pierwszej kolejności Naród Żydowski, ale i inne narody. Przecież tam też ginęli Polacy Narodowości Polskiej, więc jeśli ktoś dziś twierdzi, że były polskie obozy zagłady, to my nie możemy się na to zgodzić, Każdy kto jest przyzwoitym człowiekiem, a nie tylko Polakiem, to na takie twierdzenie nie może się zgodzić, nie może tego zaakceptować, tu trudno jest o jakikolwiek kompromis.