Chyżne19POLSKA-SŁOWACJA. W związku z organizowanym  od 13. do 14. lutego Spotkaniem Ministerialnym poświęconym budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, 9. lutego od godz.20.00. przywrócona zostanie kontrola na przejściu granicznym ze Słowacją, na DK7 w Chyżnem.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje ponadto, że w tym celu zmieniona będzie organizacja ruchu i wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli przez Karpacką Straż Graniczną. Zmiany organizacji ruchu związane z wprowadzeniem kontroli granicznej przewidziane są do godz. 7.00 rano 18. lutego.