PART 1559651943144OCHOTNICA DOLNA,OCHOTNICA GÓRNA,TYLMANOWA. Władze Województwa Małopolskiego nie pozostają obojętne na problemy Podhalańskich Gmin dotkniętych powodziami.

W dniu 3 czerwca 2019 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 
odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Nowotarskiego Krzysztofa Fabera i 
Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika w celu odebrania promesy przyznanej 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1 600 000 
zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie w 2019 roku 
obejmuje remont mostu na potoku Ochotnica w miejscowości Ochotnica 
Dolna, odbudowę przepustu Harklowa-Tylmanowa w miejscowości Ochotnica 
Górna oraz remont przepustu w Tylmanowa-Harklowa w miejscowości 
Ochotnica Górna.powodzpowodz2powodz3 1


Inf Biuro Rozwoju i Promocji
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu