0007C1RR6X61M4O5 C123 F4CZORSZTYN. W sezonie letnim nad Zalewem Czorsztyńskim podejmuje pracę Policja Wodna.

Obecność funkcjonariuszy nad akwenem spowodowana jest coraz większym ruchem turystyczno-rekreacyjnym wokół zalewu, jak i na nim samym.

Wypoczywający często okazują się zupełnie nieprzygotowani do bezpiecznego korzystania z jeziora, albo zwyczajnie lekkomyślni. Policja ostrzega więc dorosłych przed niebezpieczeństawmi jakie stwarza rekreacja na jeziorze tej wielkości i głębokości , a przede wszystkim o tragicznych często skutkach wynikających ze spożycia alkoholu przed każdą formą wypoczynku na zalewie. 

Istotną część obowiązków Policji Wodnej stanowią zajęcia prowadzone z dziećmi. Obejmują one informacje o rodzaju zagrożeń związanych z zabawami w wodzie i na wodzie, a także uczulają na konieczność ostrożnego oraz umiejętnego korzystania z Zalewu Czorsztyńskiego. 

Do obowiązków Policji Wodnej należy również ochrona fragmentu Parku Pienińskiego graniczącego z jeziorem oraz walka z kłusownikami, którzy bez karty wędkarskiej łowią ryby. 

Nad Zalewem Czorsztyńskim brak ratowników wodnych, więc i ich obowiązki przejąć musiała policja. 

Na szczęscie posterunek Policji Wodnej posiada monitoring obejmujący cały obszar akwenu, co ułatwia pracę policji i stwarza szansę na natychmiastową reakcję

w momencie zagrożenia.

Oczywiście istnieje możliwość jeszcze lepszego zorgnizowania pracy placówki i tym samym większej gwarancji bezpieczeństwa, ale pod warunkiem ,ze okoliczne gminy wesprą posterunek finansowo co leży przecież także w ich interesie.