P3510742NOWY TARG. Półmetek wakacji stał się też finałem lub ważnym etapem kilku inwestycji drogowych na nowotarskich osiedlach. Przede wszystkim – rozpoczęło się wylewanie warstwy podbudowy bitumicznej na długo oczekiwanym łączniku drogowym Niwa-Grel.

W przypadku tej liczącej 1300 metrów inwestycji roboty budowlane mają się zakończyć do 15. listopada. Do 23. grudnia wykonawcza firma Strabg ma uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Już w tej chwili jednak prace są bardziej zaawansowane niż przewiduje harmonogram. Kosztować będą prawie 9 milionów 806 tysięcy brutto, z czego 4,5 miliona to dofinansowanie uzyskane przez miasto z Funduszu Dróg Samorządowych. O tak wysokiej kwocie przesądziła konieczna do wykonania regulacja potoku Klikuszówka w części objętej terenem inwestycji. Jeden jego brzeg wzmocnił zbrojony mur oporowy wylewany na mokro, drugi przykrywają tzw. kosze kamienne. Przepusty w ciągu drogi i chodników mają długość 16 metrów. Betonem została wylana także znaczna część dna potoku. W układaniu krawężników firma posunęła się już dość daleko, idąc od kościoła na Niwie. Jest też szansa, że pod chodnikiem wzdłuż tego łącznika pobiegnie nitka gazociągu – decyzje mają zapaść w najbliższym tygodniu. Równocześnie z drogą budowana jest sieć oświetleniowa.

Jedyne kuriozum tej budowy to słup energetyczny linii średniego napięcia, wciąż stojący pośrodku wylewanej jezdni. Jego przeniesienie jest zadaniem firmy wykonawczej, jednak wiąże się to z decyzją o terminie wyłączenia napięcia, która jest w rękach energetyki.

Tego roku udało się również zrealizować II etap budowy ulicy Kokoszków Boczna, podczas gdy I etap wykonywany był 2 lata temu. 350 metrów asfaltu zostało teraz wylanych powyżej zagrody Klocka, aż do końca drogi miejskiej, która tym samym sięga już prawie pod Długą Polanę.

a12

Do niegdysiejszych pomysłów, by połączyć tę drogę z drogą biegnącą od strony Waksmundu zawsze można wrócić, zwłaszcza w perspektywie atrakcji tak oczekiwanej jak Brama w Gorce i ścieżka w koronach drzew. Tego roku też w ciągu ulicy Kokoszków Boczna budowana była kanalizacja, a z początkiem września rozpocznie się budowa nitki gazowej. W tym przypadku również wykonawcza firma przyspieszyła z robotami, których wartość przekracza w 128,5 tysiąca zł brutto. Ponad 70 tysiącami zasiliła natomiast tę inwestycję dotacja ze środków na drogi rolnicze i polne, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego.

P3510732

148 metrów asfaltu wylanego w górnej części osiedla Nowe służyło przede wszystkim rozwiązaniu problemu mieszkańców cierpiących z powodu zalewania posesji przez wody spływające ze zbocza. Prowizoryczne odprowadzenia wód właściciele robili wcześniej we własnym zakresie, co prowadziło do sąsiedzkich konfliktów. Asfalt został teraz dociągnięty do newralgicznej krzyżówki, a odwodnienie doprowadzone do studni z kratką, następnie przepustem do potoku – powinno już skutecznie zaradzić kłopotom na Nowem. Z budżetu miasta – w ramach tegorocznych remontów dróg – poszły na to 233 tysiące zł.

Nowe odcinki asfaltu

Fot. Anna Szopińska