g15GMINA SZAFLARY – NOWY TARG. Podsumowaniu dotychczasowych efektów rozwijania geotermalnego ciepłownictwa i omówieniu perspektyw wykorzystania podziemnej energii dla ogrzania gminy Szaflary oraz doprowadzenia jej do Nowego Targu służyła konferencja zorganizowana Szaflarskim Urzędzie Gminy. Oprócz władz spółki Geotermia Podhalańska, władz miasta i gminy, kierownictwa nowotarskiego MPEC-u oraz posłanki Anny Paluch, uczestniczył w niej wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Michalski.

To on właśnie zapewnił o wsparciu rządu dla tej sprawy i miał w polu widzenia problem zanieczyszczenia powietrza w Nowym Targu oraz rewolucyjność rozwiązania, jakim będzie doprowadzenie do miasta ciepła z wnętrza ziemi. Wójt Rafał Szkaradziński, gospodarz konferencji, mógł potwierdzić intencje rządu, wspominając na 45-milionowe, największe dotąd w tej dziedzinie, przyznane gminie przed dwoma laty, dofinansowanie budowy odwiertu geotermalnego, który – projektowany teraz na ponad 7 tysięcy metrów – będzie też najgłębszym z dotychczasowych odwiertów w Polsce, a nieoceniona stanie się również jego rola badawcza.

Z 10-milionowej dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na rozbudowę sieci korzysta i MPEC, a finansowe wsparcie z tego źródła ma również planowana budowa magistrali łączącej przyszły odwiert w Bańskiej z Nowym Targiem.

Na wagę partnerskiej współpracy rządu i samorządów w geotermalnym dziele wskazywała natomiast posłanka, która jest wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przypominając też o rządowych programach wsparcia walki z niską emisją.

g11

Dla burmistrza Grzegorza Watychy dociągnięcie geotermalnej magistrali do miasta i podłączenie jej do centralnej kotłowni, także rozbudowa sieci, to zarazem spełnienie zapowiedzi wyborczych i ziszczenie zamysłu, którego w mieście nie udało się zrealizować przez dwadzieścia lat.

 Dyrektor MPEC-u, Grzegorz Ratter, może natomiast powiedzieć, że to w jego kadencji dokonała się też rewolucyjna zmiana w proporcjach kosztów poszczególnych rodzajów ciepła – teraz oferta geotermii cenowo prawie zrównała się z ofertą przedsiębiorstwa, które do tej pory wykorzystuje miał węglowy jako najtańszy nośnik energii.

Oba samorządy – gminny i miejski – zajęte są teraz projektowaniem przebiegu magistrali z Bańskiej do Nowego Targu. O ile w obszarze gminy Szaflary nie napotkała ona na opór ze strony właścicieli działek, tak w granicach Nowego Targu dużym problemem jest nieuregulowany stan prawny nieruchomości. Rozwiązanie widzi burmistrz w zgodzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na przebieg ciepłociągu w pasie drogi krajowej.

Geotermalna konferencja w Szaflarach