siarka6

POLITYKA. Rozmowa z Edwardem Siarką. 

Redakcja: Dobiega końca obecna kadencja Sejmu, co Pan jako doświadczony poseł z ramienia partii rządzącej uważa za Wasz największy sukces. 

Edward Siarka: Wiele elementów programu społecznego i gospodarczego udało się zrealizować. Począwszy od obniżenia wieku emerytalnego poprzez realizację ważnego projektu wspomagania rodzin czyli 500+ na każde dziecko, aż do programu obniżenia podatków. Za najistotniejszy element programu obniżenia podatków uznaję wprowadzenie zerowej stawki podatkowej dla wszystkich młodych pracujących do 26 roku życia. W tym miejscu chciałbym przypomnieć wszystkim zainteresowanym, że powinni złożyć odpowiedni wniosek o zwolnieniu z podatku u swojego pracodawcy.

Redakcja: To o czym Pan mówi, to sukcesy rządów całej koalicji Zjednoczonej Prawicy, której jest Pan częścią. Jaki by Pan poseł wymienił osobisty wkład w rozwój regionu mijającej kadencji.

Edward Siarka: Z racji mojej działalności społecznej jako prezesa małopolskich strażaków jako duży sukces uznaję uruchomienie przy Ministerstwie Sprawiedliwości specjalnego funduszu, Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tego Funduszu uruchomiony został specjalny program pomocy dla strażaków przy zakupie sprzętu potrzebnego do ratowania ludzi w wypadkach, pożarach i innych zdarzeniach. W 2018 roku przekazano z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP w całym kraju ponad 102 mln zł. Jednostki OSP w samej Małopolsce zakupiły sprzęt za ponad 10 mln zł. Strażacy w pierwszej kolejności otrzymali torby medyczne, narzędzia hydrauliczne, defibrylatory i inny sprzęt ratowniczy. Udało się również w ramach tego programu zakupić kilka samochodów ratowniczych, które otrzymały m.in. OSP Ząb, OSP Ciche, OSP Lipnica Wielka, OSP Rdzawka, OSP Raba Wyżna, OSP Wilkowisko, OSP Łabowa, OSP Kamionka Mała, OSP Krośnica i wiele innych jednostek, których nie sposób tutaj wszystkich wymienić. Działania Funduszu Sprawiedliwości to przede wszystkim bezpośrednia pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, czyli przemocą domową, ofiary wypadków, oszukane itp. Aby móc skutecznie działać Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości tworzy tzw. sieć pomocy osobom poszkodowanym, poprzez działające już prawie w każdym powiecie specjalne Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Na terenie powiatu nowotarskiego również działa taki Ośrodek, prowadzony przez lokalne stowarzyszenie. Pomoc prawną, psychologiczną oraz szeroką pomoc materialną w ramach Ośrodka mogą uzyskać wszyscy poszkodowani w wyniku działań przestępczych z terenu powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego i limanowskiego. To są bardzo konkretne działania pomocowe dlatego zachęcam do zapoznania się z działaniami Ośrodka i zakresem jego pomocy.

Redakcja: No tak Panie pośle, ale bezpieczeństwo to nie tylko straż, ale to również działania w zakresie infrastruktury np. drogowej, które to działania niewątpliwie zwiększają nasze bezpieczeństwo. Jako poseł z Podhala doskonale Pan rozumie te potrzeby. Na co możemy jeszcze liczyć.

Edward Siarka: Dziś, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, każdy z nas odczuwa niedogodności komunikacyjne związane z przepustowością podhalańskich dróg. Największą bolączka od lat był popularna tzw. zakopianka. Ja jako poseł od lat zabiegałem o realizację tej newralgicznej dla tych terenów inwestycji, na przestrzeni lat zebrała się z tego naprawdę pokaźna teczka. Dziś dzięki rządzącej koalicji realizowana jest jedna z najważniejszych inwestycji drogowych na Podhalu, czyli „zakopianka”. Za jeden z kluczowych sukcesów naszych działań w tej dziedzinie uważam budowę nie tylko drogi S7 na odcinku Lubień – Chabówka ale również rozpoczęcie realizacji dwupasmówki od Chabówki do Nowego Targu. Jeżeli dodamy do tego inwestycje kolejowe, tj. przebudowa linii na odcinku Kraków – Zakopane oraz nowe zadanie, budowa linii w kierunku Nowego Sącza to w perspektywie 2-3 lat widzę zdecydowaną poprawę możliwości komunikacyjnych w całym regionie Podhala i Sądecczyzny.  Jako były wójt od lat systematycznie występuje w imieniu samorządów o likwidację miejsc niebezpiecznych przy drogach. Niewątpliwie dużym sukcesem w tym obszarze jest rozwiązanie problemów Szaflar tj. budowa chodników i innych miejsc, które przez lata czekały na realizację. Należy podkreślić, iż zgodnie z harmonogramem i trwającymi pracami projektowymi te zadania są i będą realizowane również w latach następnych. Trzeba przyznać, ze w tym elemencie jest jeszcze wiele do zrobienia.

Redakcja: Dziękuję Panie pośle za rozmowę i cztery lata intensywnej pracy na rzecz Polski i naszego regionu.

Edward Siarka: Dziękuję. Działanie to moje życie. Cieszę się, iż mogę swoją wiedzę, umiejętności spożytkować na rzecz pracy dla ludzi, dla naszego regionu, dla Polski.