IMG 9671

W Centrum Konferencyjnym CASA w Nowym Targu, odbyło się posiedzenie Rad Programowych - organów doradczych powołanych przy Centrach Kształcenia Zawodowego, których celem jest wyrażanie opinii na temat strategii kształcenia, współuczestniczenie w organizacji staży/praktyk płatnych dla uczniów biorących udział w projektach oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy poprzez m.in. zacieśnianie współpracy szkoły z pracodawcami.

W spotkaniu z udziałem pracodawców, nauczycieli, przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz kadry zarządzającej oświatą ze strony władz powiatowych uczestniczył Bogusław Waksmundzki Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego.  Podczas dyskusji, której moderatorem była Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Marta Skawska, poruszonych zostało wiele ważnych tematów. Rozmawiano m.in. o istotności zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez realizację praktyk u pracodawców. Ewa Barczak Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu podkreśliła jak ważną rolę dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych odgrywają staże zawodowe, które pomagają uczniom nawiązać kontakt z potencjalnym pracodawcą oraz przełamać bariery wynikające z ich niepełnosprawności. Dyskutowano również o konieczności nawiązania współpracy z doradcami zawodowymi pracującymi w szkołach podstawowych oraz o problemach związanych z przeprowadzoną reformą edukacji.

IMG 96409
Członkowie Rady Programowej przeanalizowali dotychczasowe działania realizowane w ramach projektów pod kątem słabych i mocnych stron oraz wskazali założenia i konieczne korekty do dalszej sprawnej i efektywnej realizacji działań.
Spotkanie zakończył wicestarosta nowotarski, który podziękował wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu oraz owocną dyskusję.