policjastoki

Od początku ferii zimowych policjanci pilnują porządku oraz reagują na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania na stokach narciarskich. Udzielają również pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Tak jak to było przedwczoraj na stoku narciarskim w miejscowości Male Ciche.Kontuzja narciarki była na tyle poważna i bolesna, iż zjazd poszkodowanej o własnych siłach do dolnej stacji wyciągu Małe Ciche był niemożliwy. Poszkodowaną zaopatrzono i zadysponowanym quadaem będącym na wyposażeniu ośrodka narciarskiego wspólnie z ratownikami przetransportowano ją w rejon dolnej stacji kolejki.

Jak co roku na stokach narciarskich w powiecie tatrzańskim obecni są Policjanci. W patrolach narciarskich jeżdżą funkcjonariusze pionu prewencji, odpowiednio przeszkoleni i przygotowani, mający narciarskie doświadczenie. Podstawowym zadaniem policjantów na stokach narciarskich jest działanie prewencyjne, mające wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo na tatrzańskich zorganizowanych terenach narciarskich. Policjanci sprawdzają min. , czy dzieci jeżdżą w kaskach. Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach osoby do 16. roku życia mają obowiązek noszenia w czasie jazdy kasków ochronnych. Nie wolno też jeździć w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Osoba niestosująca się do tych przepisów może nie zostać wpuszczona na stok lub może zostać z niego wyproszona przez zarządzającego, jeśli jej zachowanie wyraźnie wskazuje, że jest pod wpływem któregoś z tych środków.

źródło:RW/ http://zakopane.policja.gov.pl/