DSCN3049

W Urzędzie Gminy Nowy Targ obradował Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, na którym zatwierdzono do dofinansowania 33 polsko-słowackie przedsięwzięcia.

Beneficjentami mikroprojektów są polskie i słowackie gminy, miasta, instytucje kultury, stowarzyszenia orazorganizacje pozarządowe.Z unijnej dotacji skorzystają gminy i instytucje z terenu powiatu chrzanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, limanowskiego oraz myślenickiego a po stronie słowackiej z Kraju Preszowskiego i Żylińskiego.

Przykładem inwestycji mającej na celu utworzenie nowego odcinka transgranicznego szlaku jest zaplanowana przez Gminę Czarny Dunajec ścieżka pieszo-rowerowa prowadząca ze Szlaku wokół Tatr na torfowiska w kierunku Odrowąża. Miasto Nowy Targ wybuduje miasteczko komunikacyjno- rowerowe służące kształtowaniu nawyków oraz doskonaleniu techniki jazdy na rowerze a na terenie Gminy Jabłonka powstanie platforma widokowa rekreacyjno-turystyczna,którą zaprojektowano również z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto, w ramach dofinansowanych mikroprojektów realizowane będą liczne wydarzenia mające na celu zawiązywanie więzi na terenach pogranicza polsko-słowackiego. 

Łączna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wybranych mikroprojektów wynosi około 2,3 mln euro. Realizacja mikroprojektów będzie zarządzana przez Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu w partnerstwie z Preszowskim Krajem Samorządowym oraz Żylińskim Krajem Samorządowym.

mat. prasowy