sadzonki123

Starostwo Powiatowe w Zakopanem kontynuuje program „Dofinansowanie zakupu sadzonek w ramach przebudowy drzewostanu – ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej – w lasach na terenie powiatu tatrzańskiego należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych”.

W ramach programu można ubiegać się o przyznanie od 50 do 200 sadzonek buka i jodły.W ciągu czterech lat trwania programu powiat przeznaczył na to już 54 tysiące złotych, wydając mieszkańcom 66 tysięcy sadzonek drzew.

Każdy posiadacz terenów leśnych może się o nie starać. Wystarczy złożyć stosowny wniosek w Wydziale Ochrony Środowiska w zakopiańskim Starostwie. Można także zwrócić się z nim do osób wyznaczonych do koordynowania zadania na terenie każdej z gmin.

Są to:
- Gmina Miasto Zakopane: Marcin Zubek – Radny Powiatu Tatrzańskiego
- Gmina Biały Dunajec: Tomasz Dzierżęga – Radny Powiatu Tatrzańskiego
- Gmina Kościelisko: Marta Nędza-Kubiniec – Radna Powiatu Tatrzańskiego
- Gmina Poronin: Andrzej Gut Kantek – Radny Powiatu Tatrzańskiego
- Gmina Bukowina Tatrzańska: Maria Kuchta – Radna Powiatu Tatrzańskiego
Termin przyjmowania wniosków to 31 marca 2020 r. Stosowne druki pobrać można na stronie Starostwa Powiatowego w Zakopanem.