JAN 1202RABKA-ZDRÓJ. Do poparcia jego kandydatury w zbliżających się wyborach prezydenckich przekonywał lokalną społeczność prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Rabce-Zdroju. Rozpoczęła się ona odsłonięciem tablicy poświęconej Marii Kaczyńskiej w ogrodzie różańcowym kościoła św. Marii Magdaleny.

Rabce dziękował prezydent za pamięć o pierwszej damie, która – przed studiami w Sopocie – spędziła w uzdrowisku swoje szkolne lata i tutaj zdawała maturę. Marię Kaczyńską wspominał jako wspaniałą matkę i kogoś o niezwykłej osobowości, przepełnionej chęcią pomocy i szacunkiem do drugiego człowieka.

Z  mieszkańcami spotkał się prezydent w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2. Przybyli tu wojewoda małopolski Piotr Ćwik, marszałek Witold Kozłowski, parlamentarzyści Anna Paluch i Edward Siarka, również starosta nowotarski Krzysztof Faber i burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder. Widoczną grupę – jak i podczas dorocznych Memoriałów Marii Kaczyńskiej stanowili harcerze.

W swoim przemówieniu Andrzej Duda upewniał, że jego reelekcja jest gwarantem kontynuowanie w Polsce reform, które doprowadzą nasz kraj do poziomu zachodnich społeczeństw „gdzie nigdy nie było komunizmu, żelaznej kurtyny, obcej dominacji”. Mówił o sile wiary tradycji, która wyrasta na chrześcijańskich korzeniach narodu, o woli budowania państwa uczciwego i sprawiedliwego.

Podczas przemówienia prezydenta grupa działaczy Komitetu Obrony Demokracji  wyciągnęła egzemplarze Konstytucji, wznosząc okrzyki. Zwolennicy prezydenta odpowiadali skandowaniem: „Andrzej Duda!” i „Pierwsza tura!”.  Interweniowała ochrona prezydenta, uspokajając obie strony.

Fot. Jan Ciepliński