muucs

W efekcie kontroli prowadzonych przez małopolskich funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej w pobliżu przejścia granicznego w Chyżnem środki ochrony osobistej pozostały w kraju.

 Funkcjonariusze z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego pełniący służbę patrolową na przejściu granicznym w Chyżnem sprawdzają czy przedsiębiorcy respektują przepisy, które obowiązują w związku z ogłoszeniem na obszarze Polski stanu epidemii, w szczególności czy stosują przepisy dotyczące ograniczeń i zakazów używania i obrotu niektórych przedmiotów. We wtorek 7 marca br. mundurowi udaremnili wywóz blisko 22 tysięcy sztuk maseczek ochronnych. Kierowca, który przewoził środki ochrony osobistej nie posiadał zezwolenia właściwego miejscowo wojewody na wywóz towarów z kraju. Niestety to nie jedyny w ostatnim czasie taki przypadek, bowiem dzień wcześniej funkcjonariusze udaremnili wywóz ponad 1200 litrów żeli antybakteryjnych. Dzięki skutecznym działaniom funkcjonariuszy małopolskiej Służby Celno-Skarbowej, środki ochrony osobistej obrót którymi podlega ograniczeniom pozostały w kraju.

źródło: Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie