obwodnicaNTprzet20MAŁOPOLSKA. Wczorajsza obietnica ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka się sprawdziła – krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje o ogłoszeniu przetargu na dokumentację dla dwóch obwodnic: Limanowej i Nowego Targu. Zainteresowane firmy będą mogły skałdać swoje oferty do 29. lipca.  

Stoi jednak przed nimi zadanie nie tylko przygotowania dokumentacji projektowej, ale i uzyskania decyzji środowiskowych.  

Przypomnijmy, że południowo-wschodnia obwodnica miasta ma wychodzić z węzła Nowy Targ Południe, do którego zostanie doprowadzona dwujezdniowa nitka ostatniego odcinka nowej „zakopianki”. Pobiegnie terenem niezabudowanym, między osiedlami blokowymi a Białym Dunajcem, by przez nowy most „wskoczyć” na wysoką skarpę lotniska. Lotniskowy teren minie od strony północnej i włączy się w DK49 (na tym odcinku jeszcze ul. Jana Pawła II), prowadzącą do przejścia granicznego w Jurgowie. Miejsce włączenia znajduje się już bardzo blisko początku planowanej drogi wojewódzkiej 969, czyli budowanej właśnie obwodnicy trzech wsi: Waksmundu, Ostrowska i Łopusznej.  

Planowany zakres inwestycji obejmuje m.in:

  • · budowę nowego odcinka drogi krajowej poza zwartą zabudową miasta o długości około 5,0 km
  • · budowę skrzyżowań i przejazdów drogowych,
  • · budowę i przebudowę 4 obiektów inżynierskich,
  • · budowę połączeń komunikacyjnych do obsługi terenów przyległych do projektowanej drogi
  • · budowę urządzeń ochrony środowiska i infrastruktury towarzyszącej

Obwodnica południowo-wschodnia będzie drogą klasy GP (główna przyspieszona), dwujezdniową, dwupasową (każdy pas o szerokości 3,5 metra), z 4-metrowym pasem dzielącym. Planowane jest też utwardzone pobocze o szerokości 1,5 metra.   

 Nie jest jednak na razie podawny termin ukończenia budowy.