Rabka Chyżne20POWIAT NOWOTARSKI.  Drogowy boom na Podhalu, który zaczął się przy wbiciu łopaty na wylesionym terenie w Borze Kombinackim – trwa. Poseł Edward Siarka przypominał wtedy ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi o długo oczekiwanej drodze łączącej Rabkę (przez Spytkowice) z Chyżnem. Dziś krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamia o ogłoszeniu przetargu na opracowanie Studium Korytarzowego dla dwujezdniowej DK7 Rabka-Chyżne.

Firmy zainteresowane przygotowaniem studium dla dwujezdniowej drogi klasy GP (na parametrach klasy S) mogą składać swoje oferty do 10. sierpnia br.

Zakres przetargu obejmuje w wykonanie:

Inwestor zakłada, iż łączny czas realizacji umowy wyniesie 15 miesięcy od dnia jej zawarcia, przy czym 9 miesięcy trwać będzie opracowanie Studium Korytarzowego oraz 6 miesięcy udzielanie odpowiedzi wykonawcom, którzy będą brać udział w procedurze przetargowej na realizację kolejnego opracowania projektowego (STEŚ – R).

Planowane parametry techniczne drogi:

Studium Korytarzowe jest podstawowym dokumentem projektowym, przedstawiającym kompleksowo nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne. Jest to pierwsza dokumentacja projektowa, która określa lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nową drogę, z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Dokumentacja ta służy inwestorowi do wstępnej oceny sensowności zamierzenia inwestycyjnego i argumentacji za lub przeciw dalszym pracom projektowym.