wojtochonicaas

Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, na zaproszenie Piotra Ćwika Wojewody Małopolskiego, uczestniczył w podpisaniu umów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Wójt podpisał trzy umowy oraz odbył szereg rozmów o bardzo ważnych przyszłych projektach. Dwie podpisane umowy dotyczyły inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, które będą realizowane w Gminie Ochotnica Dolna w latach 2020-2021.

Trzecia umowa dotyczyła wsparcia dla lokalnego transportu publicznego, który jest współfinansowany z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W przypadku funduszu autobusowego Gmina Ochotnica Dolna jest potrójnym beneficjentem, ponieważ otrzymała dofinansowanie jako Gmina na gminne linie, następnie na linie uruchomione we współpracy z Powiatem Nowotarskim (Szczawnica - Nowy Targ), ale także na linię Nowy Targ - Nowy Sącz, która będzie uruchomiona we współpracy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego.

- W tej dziedzinie byliśmy absolutnym prekursorem w Małopolsce składając wnioski jako Gmina i Powiat Nowotarski, za co jestem wdzięczny i Krzysztofowi Faberowi Staroście Nowotarskiemu i całej Radzie Powiatu Nowotarskiego, które na nasz wniosek zwołała specjalne posiedzenie podejmując uchwały umożliwiające nam aplikowanie o pomoc finansową – informuje Wójt Tadeusz Królczyk.

Podczas spotkania z Wojewodą Wójt omówił także sprawy dotyczące wykorzystania środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych, z którego Gmina Ochotnica Dolna otrzymała jedno z największych dofinansowań wśród gmin wiejskich w kwocie: 1 987 301,00 zł. Otrzymanie tak dużego dofinansowania było możliwe również ze względu na dużą skalę inwestycji realizowanych Gminie w latach 2019-2020.

Spotkanie było też okazją do rozmowy o nowych projektach, które Wójt planuje zrealizować z Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2021 - 2022 oraz o wnioskach powodziowych w tym o potrzebie pilnego remontu drogi powiatowej, która poważnie ucierpiała w wyniku ostatnich opadów deszczu.

- Jeszcze raz chciałem podziękować Wojewodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi za ogromne wsparcie jakie otrzymała nasza Gmina na odbudowę po powodzi, transport lokalny oraz inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Inwestycji Samorządowych.

źródło: ochotnica.pl