szafsala201GMINA SZAFLARY. Po 5 latach wytrwałej pracy i walki na rzecz budowy nowej pełnowymiarowej wielofunkcyjnej sali gimnastycznej oraz nowej siedziby GCKPiT i gminnej biblioteki cel został osiągnięty.

Starania o nową wielofunkcyjną pełnowymiarową halę sportową w Szaflarach - z rozbudową szkoły podstawowej o dodatkowe sale dydaktyczne, wraz z siedzibą Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej - rozpoczęła się już w 2015 roku, od zlecenia projektowania. W 2017 roku został ogłoszony nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich do którego przystąpiła Gmina Szaflary.

Gmina Szaflary przygotowała projekt pn.: Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznego Zespołu Szkół i Gimnazjum w Szaflarach wraz z infrastrukturą. W trakcie rozstrzygnięcia pierwszego naboru wniosek podczas oceny merytorycznej uzyskał negatywny wynik. Gmina, nie zgadzając się z tą decyzją, złożyła protest.

szafsala202

Dzięki determinacji i stanowczości wójta Rafała Szkaradzińskiego, wniosek został poddany ponownej ocenie. Podczas ponownego rozpatrzenia uzyskał 89,16 procenta i tym samym umieszczono go na liście rezerwowej. Gdyby asesorzy oceniający wniosek nie popełnili oczywistych błędów przy ocenie, wniosek Gminy Szaflary zostałby sklasyfikowany spośród

wszystkich złożonych wniosków na bardzo wysokim, siódmym miejscu i otrzymałby dofinansowanie już w pierwszym naborze. Niestety, oczywista błędna decyzja asesorów oceniających przedmiotowy wniosek pozbawiła niesprawiedliwie Gminę Szaflary dofinansowania w wysokości ponad 8 mln złotych.

szafsala203

Środki własne na realizację inwestycji były w budżecie gminy Szaflary zabezpieczone cały czas, podobnie jak cała wymagana dokumentacja, która czekała przygotowana do natychmiastowego przeprowadzenia przetargu i przystąpienia do realizacji opisanych we wniosku zadań.

Teraz poseł Edward Siarka w imieniu wicemarszałka Łukasza Smółki przekazał wójtowi oraz radnym Gminy Szaflary informację o zwiększeniu środków finansowych na działanie i tym samym nowa inwestycja, długo wyczekiwana przez mieszkańców całej gminy, niebawem będzie mogła być rozpoczęta.

Wysokość dofinansowania sali to ponad 8 milionów zł.

informacja prasowa UG Szaflary, opr. asz

Zdjęcia: GCKPiT w Szaflarach