Strategia uchwalona Fot. Piotr Rayski-PawlikPotężny, stustronicowy dokument pod nazwą "Strategia rozwoju Miasta Nowy Targ 2012 – 2020" został przez nowotarską radę przyjęty jednogłośnie. Nie tylko określa ona priorytety rozwoju miasta, ale będzie też podstawą do sięgania po środki zewnętrzne.

Nad jej aktualizacją (bo dokument był tworzony jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, nie uwzględniał zmian gospodarczych, społecznych i nowych uwarunkowań prawnych) przez dwa lata pracował Konwent Strategiczny złożony z 90 osób reprezentujących możliwie wiele środowisk i grup społecznych. Tworzyli go samorządowcy, urzędnicy, szefowie miejskich jednostek, przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, uczelni i różnych dziedzin życia: służby zdrowia, polityki społecznej, kultury, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości itd. Konwent miał być gronem reprezentatywnym dla lokalnej wspólnoty. Konsultacjom społecznym strategia była poddana dwa lata temu, w lipcu 2010 r. To właśnie na Konwencie – w burzy mózgów, ale i w konfliktach interesów – wykluwała się wizja rozwoju miasta na najbliższych osiem lat. Strategia ma bowiem przede wszystkim odpowiedzieć na pytania, co chcemy osiągnąć i w jaki sposób.

Strategia dla miasta jest przygotowana na takie same lata, dla jakich powstała Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego i musi być z nią spójna. Podobnie jak z rządowymi programami operacyjnymi, które umożliwiają pozyskanie funduszy. Sporządzenie strategicznego dokumentu miasto zleciło Małopolskiemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego i Administracji.