Artykuł sponsorowany

Nowość do znieczuleń Fot. Anna SzopińskaNOWY TARG. Umowa na te środki była uroczyście podpisywana w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym tuż przed Bożym Narodzeniem.Teraz do Szpitala spływają kolejne partie najnowocześniejszego sprzętu i aparatury medycznej zakupionej w przetargach - w sumie docelowo 190 sztuk.

Placówka nie miałaby szans na takie doposażenie, gdyby nie prawie 5 milionów zł dofinansowania pozyskanych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operscyjnego 2007-2013 na projekt „Modernizacja Infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu”.

Najnowocześniejszy sprzęt to dokładniejsza i szybsza diagnostyka, większa dostępność badań – zarówno dla mieszkańców rejonu szerszego niż powiatnowotarski (bo trafiają tu pacjenci także z powiatów sąsiednich) i dla turystów, ale też podniesienie rangi Szpitala, który rzeczywiście chce cały czas pracować na miano specjalistycznego. Personel szpitala zaangażowany w koordynowanie projektu pilnuje, by w dokumentacji każdej sztuki aparatury trafiającej teraz do lecznicy jako data produkcji figurował rok 2012.

Najpoważniejszy zakup to oczywiście zapowiadany od dawna tomograf komputerowy, o nieporównanie większych możliwościach. Technologicznie będziemy mieli do czynienia z ogromnym postępem. Jeśli tomograf do tej pory pracujący w Szpitalu jest urządzeniem 1-rzędowym, tak nowy będzie 16-rzędowy, w pełni cyfrowy.

W pełni cyfrowy i o wiele wygodniejszy w użyciu będzie też nowy rentgen i w komplecie - cyfrowy aparat przyłóżkowy, który umożliwia szybkie i profesjonalne wykonanie pacjentowi zdjęcia, gdy nie ma możliwości bezpiecznego transportowania go do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Tradycyjne klisze zastąpią płyty CD, na których rejestrowane będą zdjęcia. Wykonane zdjęcia, wewnętrzną siecią w systemie archiwizacyjno-dystrybucyjnym PACS, będą także niezwłocznie rozsyłane wprost na oddziały, blok operacyjny, SOR.

Sprzętowa rewolucja czeka kardiologię, która doczekała się systemu monitorowania pacjenta łącznie z telemetrią. Do 10 wysokiej klasy kardiomonitorów ze stacjami centralnego nadzoru w sali intensywnego nadzoru (także w dyżurce lekarskiej) dołączą: cyfrowy echokardiograf, nowy zestaw do wykonywania prób wysiłkowych, defibrylatory oraz respiratory.

Z całą pewnością rozwiną się usługi endoskopowe, dzięki doposażeniu pracowni w videogastroskop, videokolonoskop, automatyczną myjnię endoskopową. Pozyskanie nowego sprzętu jest tym istotniejsze, że liczba pacjentów rośnie, a aparatura endoskopowa pracująca w Szpitalu ulega szybkiemu zużyciu.

Zakupiony dla Oddziału Intensywnej Terapii monitor parametrów hemodynamicznych już wyświetla na ekranie wskaźniki tak ważne dla funkcji życiowych jak częstotliwość akcji serca, saturacja, opór naczyń obwodowych. Odział zyskał specjalistyczny aparat USG, a wkrótce zysk także bronchofiberoskop.

Nie wszyscy wiedzą, czym jest elektromiografia, ale taki nowy gabinet zostanie utworzony przy Oddziale Neurologii. Diagnostyka elekromiograficzna polega na rejestracji czynności elektrycznej mięśni i nerwów obwodowych. Takiej usługi dotychczas Szpital nie oferował pacjentom.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu także blok operacyjny wzbogaci się o nowe urządzenia. Personel cieszy się tam już nowoczesnym aparatem do znieczuleń, a nowiutki aparat do diatermii wielofunkcyjnej wyposażony jest w specjalistyczny system zamykania naczyń, dostosowany indywidualnie do każdego pacjenta.

Pracownia histopatologii po doposażeniu świeżo nabytym sprzętem będzie odtąd całkowicie niezależna w zakresie techniki podstawowej od usług pracowni krakowskich. Zakres jej działalności rozszerzy się już w przyszłym tygodniu.

Na podpisanie umowy do nowotarskiego Szpitala z końcem ubiegłego roku przyjechał osobiście członek Zarządu Województwa, Stanisław Sorys. Oficjalne potwierdzenie wiadomości o pozyskaniu pieniędzy z MRPO na lata 2007-2013 było dużą niespodzianką, gdyż starania o pozyskanie środków rozpoczęto w 2007 r. Uaktualniany i dostosowany do potrzeb Szpitala projekt wpisany jest w działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, w schemacie A Ochrona Zdrowia. Całkowita wartość projektu wynosi 8 mln 277 tys. 965,62 zł, a unijne dofinansowanie to 4 mln 966 tys. 779,37 zł.

Wszystkie zakupy mają być sfinalizowane, a sprzęt oddany do użytku przed końcem tego rokuUnijne miliony Fot. Anna Szopińska .Pompa infuzyjna objętościowa Fot. Anna Szopińska Aparat USG Fot. Anna Szopińska Defibrylator dla kardiologii Fot. Anna Szopińska Defibrylator wysokiej klasy Fot. Anna Szopińska Echokardiograf Fot. Anna Szopińska Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa Fot. Anna Szopińska System monitorowania z telemetrią Fot. Anna Szopińska Monitor przyłóżkowy Fot. Anna Szopińska Patomorfologia - znakomita barwiarka Fot. Anna SzopińskaZatapiarka preparatów Fot. Anna Szopińska Procesor tkankowy Fot. Anna Szopińska Mikroton rotacyjny z zestawem Fot. Anna Szopińska

ue

{jathumbnail off}