mlodziszczaw 640x480SZCZAWNICA. Pierwszy raz w historii miasta władzę w Szczawnicy objęła młodzież. Stało się tak z okazji obchodów 50 - lecia uzyskania przez uzdrowisko praw miejskich.

W ramach przekazani władzy młodzieży z inicjatywy szczawnickich samorządowców w Gimnazjum Publicznym w Szczawnicy zorganizowano wybory Młodzieżowego Burmistrza oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej. Cała procedura odbywała się zgodnie z przepisami prawdziwej ordynacji wyborczej do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów.

Po ogłoszeniu wyników okazało się że Młodzieżowym Burmistrzem Miasta i Gminy Szczawnica został Jakub Zachwieja, zaś Młodzieżową Radę Miejską tworzą: Justyna Zachwieja – Przewodnicząca Rady Miejskiej, oraz radni: Aleksandra Niewiadoma, Arkadiusz Gałysa, Paweł Hełdak, Gabriela Klimek, Michał Węglarz, Bartosz Truchoń, Piotr Szulc, Dawid Zachwieja, Jakub Salamon. Wybrano też Radę Miasta.

- To doskonały pomysł naszych władz samorządowych tak czynnie zaangażować młodzież w życie miasta. Oby więcej takich inicjatyw – podkreśla Dyrektor gimnazjum Barbara Waruś.

Młodzi radni po burzliwej dyskusji jednogłośnie przyjęli uchwałę, iż formą Szczawnickiego Dnia Młodzieży który odbędzie się 14 września br. będzie cykl imprez sportowych i kulturalnych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. Pomysłami młodzieży na przyszłość Szczawnicy były m.in.: budowa empiku, wykonanie lodowiska, dokończenie toru motorowego pod Jarmutą, budowa basenów termalnych oraz skateparku.

- Pomysł zorganizowania Młodzieżowej Rady Miejskiej powstał w związku z obchodami nadania Szczawnicy praw miejskich. Widząc jednak zaangażowanie młodych ludzi losami naszej miejscowości oraz pomysły jakimi tryskali poważnie zastanawiam się nad wykorzystaniem tej rady jako organu doradczego a w przyszłości wybranie kolejnej. Muszę to jeszcze z nimi omówić – podsumowuje burmistrz Grzegorz Niezgoda