konfernaukfizjo19NOWY TARG. 13. maja w Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu będzie gościć XI Międzynarodowa Konferencję Studenckich Kół Naukowych pt: „Zdrowie gwarantem jakości życia”.

Organizuje ją Instytut Nauk o Zdrowiu pod honorowym patronatem Rektora PPWSZ ks. płk (r) dr hab. Stanisława Gulaka, prof. nadzw. Gośćmi honorowymi będą: przedstawiciele reprezentacji polskiej AMP Futbol oraz David Struzik, instruktor fdm.

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu medycyny, nauk o zdrowiu oraz kultury fizycznej na temat najnowszych osiągnięć i perspektyw rozwoju szeroko rozumianej rehabilitacji. Konferencja jest okazją do interdyscyplinarnej dyskusji w zakresie osiągnięć naukowych studentów. Uczestnictwo w tym wydarzeniu naukowym stanowi istotną szansę wzbogacenia i poszerzenia wiedzy.

Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

„„Zdrowie gwarantem jakości życia”

   PROGRAM KONFERENCJI:

9.00     Rejestracja uczestników

10.00   Uroczyste otwarcie konferencji – AULA

Rozpoczęcie Konferencji - JM Rektor PPWSZ w Nowym Targu  ks. dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw. 

Powitanie uczestników przez Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Dariusza Muchę, prof. nadzw. 

Gość konferencji - Reprezentanci Polski Amp Futbol 

David Struzik - instruktor FDM (Europejskie Stowarzyszenie FDM)

11.15-13.15  I Sesja plenarna

13.15-13.45  Przerwa obiadowa  (wydawanie obiadów 12.30-14.00)

13.45-15.30  II Sesja plenarna

15.30-15.50  Przerwa kawowa

15.50            Zakończenie konferencji 

                     Wręczenie nagród za najlepsze prezentacje w sesji

13.00-13.45 – Pokaz i konkurs z zakresu RKO (Główny Hol)

PROWADZĄCY: mgr Justyna ADAMCZUK

                                lic. Krzysztof GUZIK

13.50 – Sesja plakatowa (Główny Hol)

MODERATORZY: dr Bożena KOWALCZYK

                                   mgr Faustyna KUROS            

 

SESJA I                                           FIZJOTERAPIA                                     11.15-13.15                              AULA

MODERATORZY: Prof. dr hab. Tadeusz KASPERCZYK

                                   Dr hab. Tomasz PAŁKA

                                   Dr Teresa MUCHA  

11.15 - WPŁYW KINESIOTAPINGU MIĘŚNIA CZWOROGŁOWEGO NA SIŁĘ EKSPLOZYJNĄ

            KOŃCZYN DOLNYCH WŚRÓD PIŁKARZY NOŻNYCH

 Michał Lenart, Justyna Wolska, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

11.25 - TRENING STABILIZACJI I PRIOPRIOCEPCJI U PACJENTKI Z KPU

            Marian Brzeczkowski, Aleksandra Bober, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w

            Krakowie

11.35 - PORÓWNANIE OSTRYCH REAKCJI FIZJOLOGICZNYCH POMIĘDZY SESJAMI

            SPRINTERSKIEGO TRENINGU INTERWAŁOWEGO (SIT) Z I BEZ PODZIAŁU NA SERCE

 Natalia Danek, Kamil Michalik, prof. Marek Zatoń, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

11.45 – ZDROWIE A AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

            Maria Zubrzycka, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

11.55 - WPŁYW ROZGRZEWKI NA ZYSKANIE MAKSYMALNEGO POBORU TLENU I MOCY

             MAKSYMALNEJ PODCZAS TESTU PROGRESYWNEGO

             Natalia Danek, Kamil Michalik, prof. Marek Zatoń, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

12.05 – BADANIE POZIOMU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ WŚRÓD STUDENTEK FIZJOTERAPII PRZY

             WYKORZYSTANIU TESTU FMS

             Aleksandra Głowacz, Katarzyna Baran, Katarzyna Gromczyk, Piotr Tkocz, Katarzyna Rajfur, Państwowa              

             Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

12.15 - EFEKT KLIMATOTERAPIE PRI LIEČBE CHRONICKEJ OBŠTRUKČNEJ CHOROBY

           PL’ÚC

           Bc. Zuzana Bittnerová, Prešovská Univerzita v Prešove

12.25 - ANALIZA PORÓWNAWCZA WPŁYWU PALENIA PAPIEROSÓW TRADYCYJNYCH I E-

            PAPIEROSÓW NA WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU

             Kinga Frąckowiak, Natalia Roden, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

12.35 - BADANIE WPŁYWU MOBILIZACJI TKANEK MIĘKKICH W MIEJSCU WYKONANIA

            TATUAŻU NA POTENCJAŁ BIOELEKTRYCZNY WYBRANYCH MIĘŚNI – OPIS PRZYPADKU

            Natalia Roden, Kinga Frąckowiak, Tomasz Matusz, Łukasz Kosowski, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła

            Zawodowa w Opolu

12.45 - ÚPRAVA CHYBNÉHO DRŽANIA TELA DETI MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU

           PROSTRIEDKAMI KINEZIOTERAPIE

           Veronika Hrehová, Prešovská Univerzita v Prešove

12.55 - FM JAKO SKUTECZNA METODA NIWELOWANIA NAPIĘĆ W DOBIE XXI WIEKU NA                   

            PRZYKŁADZIE ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA

            Edyta Michalik, Renata Grygiel, Katarzyna Żak, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w

            Nowym Targu

13.05-13.15 DYSKUSJA

13.15-13.45 Przerwa obiadowa

 SESJA  II                                         MEDYCZNA                                            11.15-13.15                              T.137                                                                             

MODERATORZY: Prof. dr hab. Daniel ZARZYCKI 

                                   Dr Zdzisław STĘPIEŃ 

                                   Dr n. med. Stanisława TALAGA 

11.15 – WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W AKTYWIZACJI    

              SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PREZENTACJA ROZWIĄZANIA

              WŁASNEGO

              Michał Smoczok, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

11.25 – MOŻLIWE WYKORZYSTANIA PRZEKAZU PODPROGOWEGO – PRACA 

             PRZEGLĄDOWA I KONCEPCYJNA Z ZAKRESU NEUROLOGII I PSYCHOLOGII

             KOGNITYWNEJ

             Maciej Sojka, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

11.35 – MOTYW REZYGNACJI Z HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI I REJESTRACJI W

             BAZIE DAWCÓW SZPIKU

             Aleksandra Szuba-Gryszter, Monika Czajka, Karolina Hendzel, Dominika Walowska,

             Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

11.45 – POSTOJE PACIENTOV K OCHORENIU DIABETES MELLITUS

             Lýdia Lichvarová, Prešovská Univerzita v Prešove

11.55 – LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE JAKO ISTOTNY ELEMENT KRAJOWEGO

             SYSTEMU RATUNKOWEGO. STAN WIEDZY STUDENTÓW KIERUNKU

             LEKARSKIEGO

             Michał Smoczok, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

12.05 – ZDROWIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GWARANTEM SKUTECZNEJ PRACY

             Iwona Gombos, Justyna Kumor, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

12.15 – REALOPLASTYKA BIODRA Z ZASTOSOWANIEM IMPLANTU CUSTOM-MADE

             ORAZ ROZSZERZONĄ RZECZYWISTOŚCIĄ, JAKO POLE WSPÓŁPRACY

             ORTOPEDÓW, INŻYNIERÓW I ZESPOŁU OPERACYJNEGO – PIERWSZY TEGO

             TYPY ZABIEG W POLSCE I JEDEN Z PIERWSZYCH NA ŚWIECIE

             Krzysztof Starszak, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

12.25 – ZESPÓŁ STOPY CUKRZYCOWEJ - NAJCZĘSTSZE PRZEWLEKŁE POWIKŁANIE

             CUKRZYCY. PIELĘGNOWANIE PACJENTA NA PODSTAWIE ANALIZY STUDIUM

             PRZYPADKU

             Angelika Jankowska, Patrycja Jankowska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w

             Białej Podlaskiej

12.35 – ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE I OPINIE NA TEMAT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

             WŚRÓD STUDENTÓW KRAKOWSKIEJ AKADEMII – WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I

             NAUK O ZDROWIU

             Dominika Bodziuch, Katarzyna Kaczmarczyk, Aleksanda Sopata, Katarzyna Cieśla, Ewa

             Szczybyło, Vitalina Miroshnik, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

12.45 – TERAPIA MANUALNA I OSOCZE BOGATO-PŁYTKOWE W ENEZOPARTII

             WIĘZADŁA RZEPKI. STUDIUM PRZYPADKU

             Jakub Grabowski

12.55 – STYL ŻYCIA I JEGO WPŁYW NA ZDROWIE OSÓB W WIEKU 35-70 LAT

            Iwona Wierzbicka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w

            Radomiu

13.05-13.15 DYSKUSJA

13.15-13.45 Przerwa obiadowa

 SESJA  III                         MEDYCZNA – PIELĘGNIARSTWO                                11.15-13.15              T.138

MODERATORZY:   Dr hab. Iwon GRYS

                                     Prof. dr hab. Hubert WOLSKI

                                     Dr n. med. Stanisława TALAGA

11.15 – PROBLEMATYKA ZAPEWNIANIA OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ WŚRÓD

             PACJENTÓW, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PLACÓWEK PEDIATRYCZNYCH

              Michał Smoczok, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

11.25 – ŹRÓDŁO WIEDZY I POSTAWA STUDENTÓW INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

             PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM

             TARGU NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH U DZIECI

             Izabela Maciążka, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

11.35 – WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

             PRZEDMEDYCZNEJ U INSTRUKTORÓW I OPIEKUNÓW DZIECI

             UCZESTNICZĄCYCH W HIPOTERAPII

             Ewelina Iwanicka, Anna Mnich, Paula Pica, Beata Cieras, Paweł Więch, Uniwersytet Rzeszowski

11.45 – POZIOM WIEDZY STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEMEDYCZNYCH

             PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM

             TARGU Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W

             WYBRANYCH STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA

             Kinga Szwaja, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

11.55 – ŚWIADOMOŚĆ ZDROWOTNA KOBIET W WIEKU ROZRODCZYM DOTYCZĄCA

             M.IN. PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY ORAZ NOWOTWORÓW PIERSI

             Weronika Klocek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

12.05 – ŚWIADOMOŚĆ HIGIENY WZROKU WŚRÓD STUDENTÓW PSW

             Anna Pietras, Kamila Molesa, Magdalena Niewińska, PSW im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

12.15 – WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA WYSTĘPOWANIE NIESWOISTYCH

             CHORÓB ZAPALNYCH JELIT

              Veronika Liczko, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

12.25 – CZY MIEJSCOWE OCZYSZCZENIE Z RANY Z WYKORZYSTANIEM LARW LUCILIA

             SERICATA MOŻE POPRAWIĆ JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTA?

             Anna Skwarcan, Patrycja Szwedo, Uniwersytet Rzeszowski

12.35 – ZACHOWANIA ZDROWOTNE WŚRÓD STUDENTÓW PWSZ W KROŚNIE

             Izabela Kałwik, Weronika Dubiel, Sylwia Szczurek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.

             Stanisława Pigonia w Krośnie

12.45 – KIERUNKI DZIAŁAŃ PIELĘGNIARSKICH WOBEC PACJENTA Z RANĄ

             PRZEWLEKŁĄ U KRESU ŻYCIA – STUDIUM DWÓCH PRZYPADKÓW

             Magdalena Kołodziej, Ewelina Zebzda, Klaudia Zięba, Uniwersytet Rzeszowski

12.55 –   Dawid Pilewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku        

13.05-13.15 DYSKUSJA

13.15-13.45 Przerwa obiadowa

SESJA PLAKATOWA                                                                               GODZ. 13.50                  GŁÓWNY HOL

MODERATORZY: dr Bożena KOWALCZYK

                                   mgr Faustyna KUROS

EEG BIOFEDBACK – NOWOCZESNE NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH W SPORTACH

Magdalena Krawczyk, Martyna Wieczorek, Karolina Daros, Paweł Guzdawski, Marcin Żak, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 

SESJA   IV                                          KOSMETOLOGIA-FIZJOTERAPIA                 13.45-15.55                 T.137

MODERATORZY: Dr hab. Zofia ROGÓŻ  

                                   Dr Bożena BOGUSZ  

                                   Dr Dawid MUCHA

13.45 – WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA JAKOŚĆ ŻYCIA – PRZEGLĄD DONIESIEŃ

             NAUKOWYCH

             Miłosz Szczucki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

13.55 – WPŁYW NOWOCZESNYCH FORM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA ZDROWIE

             Patrycja Tartuch, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

14.05 – OCENA JAKOŚCI ŻYCIA W ASPEKCIE POZIOMU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

             STUDENTÓW PMWSZ W OPOLU

             Klaudia Kałuża, Kamila Szafrańska, Magdalena Kornek, Antonina Kaczorowska, Eweilina

             Lepsy, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

14.15 – ROLA KOSMETOLOGA W PIELĘGNACJI CERY NACZYNIOWEJ – STUDIUM

             PRZYPADKU

             Monika Jamrożek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

14.25 – WPŁYW CHORÓB WENERYCZNYCH, ANTYKONCEPCJI NA ORGANIZM KOBIETY

             Krystyna Dżumbelak, Natalia Furca, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym

             Targu

14.35 – CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA MASĘ MIĘŚNIOWĄ

             Karolina Basta, Piotr Turek, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

14.45 – OCENA ŚWIADOMOŚĆ I WIEDZY KOBIET NA TEMAT CELLULITU , ORAZ

             PROFILAKTYKA CELLULITU

             Dominika Święch, Magdalena Żmuda, Karolina Skalska, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła         

             Zawodowa w Nowym Targu

14.55 – ANALIZA PORÓWNAWCZA POZIOMU WIEDZY NA TEMAT ZAWODU

             FIZJOTERAPEUTY NA UCZELNI POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ

             Kateryna Hil, Natalia Roden, Kinga Frąckowiak, Piotr Tkocz, Beata Frans-Łabanc, Państwowa

              Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

15.05 – ANALIZA ZMIAN ZAISTNIAŁYCH POD WPŁYWEM ZASTOSOWANIA WYBRANYCH

             TECHNIK ROZCIĄGANIA MIĘŚNI KULSZOWO-GOLENIOWYCH

             Michał Szewczyk, Szymon Kawka, Joanna Rajfur, Katarzyna Rajfur, Państwowa Medyczna

             Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

15.15 – WPŁYW TERAPII ENERGOTONOWEJ NA OGÓLNY STAN FIZYCZNY – STUDIUM

             PRZYPADKU

             Paulina Wrona, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Nowym Targu

15.25 – OCHRONA ZDROWIA W JEDNOSTKACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

              Angelika Mamcarz, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

15.35 – VYUŽITIE HIPOTERAPIE V LIEČBE DETÍ S POSTURÁLNYMI PORUCHAMI

             Bc. Gréta Matiová, Prešovská Univerzita v Prešove

15.45 – FYZIOTERAPIA U PACIENTOV SO SKLERÓZU MULTIPLEX

             Anna Chudíková, Prešovská Univerzita v Prešove

15.45-15.55  DYSKUSJA

15.55 - ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

SESJA V                                     PIELĘGNIARSTWO                               13.45-15.55                                T.138

MODERATORZY: Prof. dr hab. n. med. Antoni FLORKOWSKI

           Dr Wioletta ŁAWSKA

           Dr n. med. Stanisława TALAGA

13.45 – OPINIA PIELĘGNIAREK NA TEMAT ZATRUDNIANIA POMOCNICZEGO

             PERSONELU OPIEKUŃCZEGO W POLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

             Alicja Potaczek, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

13.55 – JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO

             Magdalena Wojtas, Ewa Gotfryd, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

14.05 – WYSTĘPOWANIE WYBRANYCH CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU

             SERCOWO-NACZYNIOWEGO ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZAWODU

             PIELĘGNIARKI

             Justyna Rusnak, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

14.15 – TERAPIA NPWT JAKO METODA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH Z RANĄ

             PRZEWLEKŁĄ

             Monika Rachwał, Klaudia Granat, Uniwersytet Rzeszowski

14.25 – DODATKI DO ŻYWNOŚCI – ŚWIADOMOŚĆ MŁODYCH POLAKÓW

             Wioletta Rymut, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

14.35 – ROLA PIELĘGNIARKI W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA W

             PROFILAKTYCE ZAKAŻEŃ WIRUSEM HIV

             Justyna Kościółek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

14.45 – AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WŚRÓD SENIORÓW ZAMIESZKUJĄCYCH DOMY

             POMOCY SPOŁECZNEJ

             Bozena Chmielowska, Izabela Bednarz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława  

             Pigonia w Krośnie

14.55 – POSTRZEGANIE AWANGARDOWEGO WYGLĄDU PERSONELU

             PIELĘGNIARSKIEGO I STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO

             – BADANIA PILOTAŻOWE

             Patrycja Barna, Katarzyna Kowalska, Klaudia Jagieła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.

             Stanisława Pigonia w Krośnie

15.05 – AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA STUDENTÓW PPWSZ W NOWYM TARGU

             Joanna Piwowarczyk, Karolina Obajtek, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w

             Nowym Targu

15.15 – OCENA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

             Anna Dul, Joanna Chowaniec, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia

             w Krośnie

15.25 – ZMĘCZENIE CHRONICZNE W GRUPIE OSÓB LECZONYCH ONKOLOGICZNIE

              Edyta Lasek, Katarzyna Ochał, Daria Kardyś, Uniwersytet Rzeszowski

15.35 – EFEKT KÚPEL’NEJ LIEČBY U DETÍ S RESPIRAČNÝM OCHORENÍM

             Bc. Mária Rabatinová, Prešovská Univerzita v Prešove

15.45-15.55  DYSKUSJA

15.55 - ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

SESJA VI                                           FIZJOTERAPIA-PIELĘGNIARSTWO                13.45-15.55              AULA

MODERATORZY: Prof. Andrzej SZCZUDLIK

                                   Dr hab. prof. nadzw. Dariusz MUCHA 

                                      Dr n. med. Maria ZIĘBA

13.45 – „DIETA KLUCZEM DO ZDROWIA” – ROLA DIETY W PREWENCJI WYBRANYCH

             CHORÓB

             Patrycja Nowak, Dorota Szpytma, Anna Obuchowska, Witold Zapotoczny, Uniwersytet Medyczny

             w Lublinie

13.55 – WIEDZA I OPINIE NA TEMAT TRANSPLANTACJI NARZĄDÓW MIESZKAŃCÓW

              WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

              Agata Lechwar, Patrycja Stachowicz, Małgorzata Lechwar, Martyna Suwała, Państwowa Wyższa

              Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

14.05 – RODZICE JAKO PIERWSZA POMOC DLA NOWORODKA

             Stephanie Kalus, Artur Studniczek, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

14.15 – ZAGROŻENIE ZDROWOTNE I ZAWODOWE PIELĘGNIAREK PRACUJĄCYCH W

             SYSTEMIE ZMIANOWYM

             Kacper Suski, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Nowym Targu

14.25 – OCENA PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

             Jagoda Jadczyk, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

14.35 – OCENA WIEDZY NA TEMAT SYMULACJI MEDYCZNEJ WŚRÓD STUDENTÓW

             PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

             Artur Studniczek, Stephanie Kalus, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

14.45 – EFEKTYWNOŚĆ ELEKTROSYMULACJI NA POPRAWĘ PRZEWODNICTWA

             NERWOWEGO MIĘŚNI SPASTYCZNYCH

             Kinga Frąckowiak, Natalia Roden, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

14.55 – WYBRANE ELEMENTY POSTAWY CIAŁA U ZAWODNICZEK KS GORCE

             Agnieszka Skupnik, Mateusz Węgrzyn, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w

             Nowym Targu

15.05 – EFEKTY ALPAKOTERAPII W PRZYPADKU OSÓB Z RÓŻNYMI SCHORZENIAMI –

             PRACA ANKIETOWA

             Natalia Roden, Kinga Frąckowiak, Tomasz Matusz, Łukasz Kosowski, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła

              Zawodowa w Opolu

15.15 – ANALIZA ŚWIADOMOŚCI STUDENTÓW WYDZIAŁU FIZJOTERAPII PAŃSTWOWEJ

             MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OPOLU

             Szymon Kawak, Michał Szefczyk, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

15.25 – OCENA I ANALIZA WZORCA CHODU U DZIECI Z MPDz

              Joanna Obrzut, Iwona Hanusiak, Magdalena Mrożek, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w

              Nowym Targu

15.35 – KOBIETA JAKO RATOWNIK MEDYCZNY W POLSKICH BAZACH W AFGANISTANIE

    Monika Maksym, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

15.45 – RESPIRAČNÁ FYZIOTERAPIA PRI LIEČBE CHRONICKEJ OBŠTRUKČNEJ

            CHOROBE PL’ÚC

            Varonika Gal’anová, Prešovská Univerzita v Prešove

15.45-15.55  DYSKUSJA

15.55 - ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI