jan 2502

Tak 27 raz zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Uzdrowisku. Fot. Jan Ciepliński.