20190319ala 027

2019.03.19. NOWA HALA SPORTOWA W ZESPOLE SZKÓŁ IM.KS. JÓZEFA TISCHNERA . FOT.JAN CIEPLIŃSKI.