Działania kontynuowane przez Inspekcję Weterynaryjną województwa małopolskiego

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w odniesieniu do towaru znajdującego się w zakładzie nadzorowanym przez Inspekcję Weterynaryjną całość wytworzonego produktu z udziałem zakwestionowanego surowca wołowego została oznakowana i zabezpieczona, a następnie przekazana do zakładu utylizacyjnego znajdującego się na terenie województwa małopolskiego.

W odniesieniu do pozostałych kwestionowanych partii mięsa zostały ustalone listy     dystrybucyjne     wytworzonych     produktów     znajdujących     się     w handlu detalicznym, które zostały przekazane organom Inspekcji Sanitarnej.

W jednym przypadku zakwestionowana partia surowca znajdowała się w dyspozycji podmiotu pośredniczącego w obrocie żywnością, w magazynach zlokalizowanych poza województwem małopolskim. W związku z powyższym o zaistniałej sytuacji został powiadomiony właściwy Wojewódzki i Powiatowy Lekarz Weterynarii celem podjęcia stosownych działań.

Działania kontrolne wielokierunkowe kontynuowane są obecnie na poziomie wszystkich powiatów województwa małopolskiego i dotyczą każdego etapu produkcji począwszy od kontroli zwierząt w gospodarstwie po zarobkowy przewóz zwierząt, pośrednictwo w tym obrocie, skup zwierząt, rzeźnie i zakłady przetwórcze.