nabór1NOWY TARG. Wykształcenie ogólne umożliwiające podjęcie studiów wyższych, ale też wysokie kwalifikacje w atrakcyjnych, poszukiwanych na rynku pracy zawodach można zdobyć w Prywatnych Szkołach im. prof. Venuleta w Nowym Targu, czyli w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży, Policealnej Szkole Służb Medycznych i Policealnym Studium Zawodowym. Nabór już się rozpoczął.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, a cykl kształceniowy pozwala zdobyć umiejętności, które są doskonałym przygotowaniem do pracy w zawodzie. W swojej ofercie edukacyjnej Szkoła stawia na jakość, łącząc wiedzę teoretyczną z  praktyką, co przynosi najlepsze efekty.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży

NOWOŚCI W NASZEJ SZKOLE na rok szkolny 2020/2021

  4 LETNIE LO po szkole PODSTAWOWEJ

KLASA MUNDUROWA

 • ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO (angielski, biologia, geografia)
 • POLICYJNO- POŻARNICZA ( język polski, biologia, geografia)

KLASA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

 • Ze zwiększoną ilością języka angielskiego ( język angielski, geografia, biologia)  - NOWOŚĆ !!

Nauka w Liceum odbywa się zgodnie z programem MEN i kończy się przystąpieniem do egzaminu maturalnego, który umożliwi podjęcie dalszej nauki na studiach wyższych.

Policealne studium zawodowe

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?
zgłoś się do Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego w Nowym Targu
ul. Św. Katarzyny 1, 34-400 Nowy Targ

Dzięki nauce w naszej Szkole zdobędziesz podstawowe umiejętności i będziesz doskonale przygotowana/y do pracy w zawodzie. Stawiamy na jakość, łączymy wiedzę teoretyczną z praktyką, co przynosi najlepsze efekty.
Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Technik usług kosmetycznych

 • nauka trwa 2 lata,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Kwalifikacja: FRK.04.  wykonywania zabiegów kosmetycznych
Technik usług kosmetycznych wykonuje usługi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej i zdobniczej, zabiegi kosmetyki leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry twarzy, głowy, ciała, dłoni i stóp. Opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i udziela porad w zakresie pielęgnacji skóry w warunkach domowych.

nabór11
Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

 • przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
 • udzielania porad kosmetycznych;
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Po ukończeniu szkoły znajdzie zatrudnienie w:

 • gabinetach kosmetycznych;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • w salonach urody i SPA;
 • jako przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej i szkoleniowiec;
 • jest także przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmioty nauczane to m.in.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym;
 • Podstawy anatomii i fizjologii;
 • Podstawy dermatologii;
 • Podstawy zdrowego żywienia;
 • Komunikacja społeczna i podstawy marketingu;
 • Pracownia masażu kosmetycznego;
 • Pracownia kosmetyki twarzy;
 • Pracownia makijażu i stylizacji;
 • Pracownia kosmetyki ciała;
 • Pracownia kosmetyki dłoni i stóp;
 • Praktyka zawodowa

Policealna szkoła służb medycznych

 NABÓR NA ROK 2020/2021 ROZPOCZĘTY

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód – Technika farmaceutycznego, Terapeuty zajęciowego, Opiekuna medycznego, Higienistka Stomatologiczna

nabór3

zapraszamy do Policealnej Szkoły Służb Medycznych w Nowym Targu

 1. Św. Katarzyny 1, 34-400 Nowy Targ

Dzięki nauce w naszej Szkole zdobędziesz podstawowe umiejętności i będziesz doskonale przygotowana/y do pracy w zawodzie. Stawiamy na jakość, łączymy wiedzę teoretyczną z praktyką, co przynosi najlepsze efekty.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

REKRUTACJA TRWA !

Technik farmaceutyczny

 • nauka trwa 2,5 roku,
 • zajęcia odbywają się w formie dziennej.

Kwalifikacja MED.09. tj. sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

 • prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i poza aptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • sporządzania preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych,
 • wytwarzania płynów infuzyjnych, przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej,
 • przygotowywania leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współuczestniczenia w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
   
 • Po ukończeniu nauki znajdzie zatrudnienie w:
 • aptece ogólnodostępnej,
 • w aptece szpitalnej,
 • hurtowni farmaceutycznej,
 • zakładzie przemysłu farmaceutycznego,
 • sklepach zielarsko – medycznych,
 • może również otworzyć punkt apteczny w miejscowości, gdzie nie ma apteki.
 • Przedmioty nauczane to m.in.
 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii;
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna;
 • Promocja zdrowia z elementami profilaktyki;
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 • Język angielski zawodowy;
 • Technologia postaci leków;
 • Farmakologia;
 • Analiza leków;
 • Podstawy obrotu aptecznego;
 • Technika sporządzania leków;
 • Metody badania surowców roślinnych;
 • Świadczenia farmaceutyczne.

 Terapeuta zajęciowy

 • nauka trwa 2 lata,
 • zajęcia odbywają się w formie dziennej lub stacjonarne.
   
 • Kwalifikacja: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.nabór6

To osoba, która współuczestniczy w procesie rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych. Wykorzystując wszelkie techniki terapii zajęciowej i stosując zróżnicowane metody i formy pracy pomaga podopiecznym w uzyskaniu pełnosprawności i powrocie do aktywnego życia w społeczeństwie.
 Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną, a także środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym.
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb pacjenta ,
 • przygotowania grupowego i/lub indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta.
 • organizowania zajęć o charakterze terapeutyczno-manualnym (ergoterapia, socjoterapia, arteterapia), których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym i społeczeństwie.
 • posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym niezbędnym do codziennego funkcjonowania pacjenta.
 • Po ukończeniu nauki znajdzie zatrudnienie w:
 • domach pomocy społecznej,
 • domach dziennego pobytu,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • klubach seniora,
 • pracowniach terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • w oddziałach szpitalnych,
 • sanatoriach,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • innych placówkach pomocy społecznej i ochrony zdrowia
 • Przedmioty nauczane to m.in.:
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii;
 • Wybrane zagadnienia z psychologii;
 • Podstawy pedagogiki;
 • Podstawy terapii zajęciowej;
 • Organizacja czasu wolnego;
 • Prace plastyczno-techniczne;
 • Prace rękodzielniczo-krawieckie;
 • Pracownia ceramiczna;
 • Zabiegi higieniczne;
 • Praktyka zawodowa.

Opiekun medyczny

 • nauka trwa 1 rok,
 • zajęcia odbywają się w systemie dziennym lub zaocznym
 • wymagane wykształcenie średnie
 • Kwalifikacja: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opiekun medyczny ma za zadanie udzielanie pomocy podopiecznym w zaspokajaniu wszystkich potrzeb biologiczno-psychologiczno-społecznych. Podczas wykonywania w pełni kompleksowych usług w dziedzinie opieki medycznej daje profesjonalne wsparcia osobie, którą się zajmuje.

nabór8

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i pomagania w rozwiązywaniu problemów osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
 • wykonywania zabiegów higienicznych;
 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;
 • asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;
 • konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych.
 • Absolwent znajdzie zatrudnienie w:
 • domach pomocy społecznej
 • domach dziennego pobytu
 • szpitalach
 • hospicjach
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • świadcząc indywidualną opiekę w domu pacjenta
 • Przedmioty nauczane to m.in.:
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii
 • Komunikacja personalna
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Praktyka zawodowa.