Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzyjpgNOWY TARG. Trzy uczennice Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Szkołach im. prof. Venuleta - Julia Komperda, Katarzyna Chybowska i Gabriela Dusza - znalazły się w gronie laureatów historyczno-plastycznego konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”. Te ogólnopolskie zmagania organizował Instytut Pamięci Narodowej, co niewątplwie dodaje im splendoru. 

A o popularności świadczy 106 nadesłanych prac młodych autorów z różnych palcówek w całym kraju. Ich zadaniem było stworzenie karty z rodzinnego albumu, poświęconej jakiejś ofierze Zbrodni Katyńskiej.

Dzieła uczestników IPN-owscy jurorzy oceniali pod kątem dopełnienia wymogów formalnych, zawartości merytorycznej, projektu graficznego, estetyki oraz oryginalności pomysłu. Nagrodą I stopnia uhonorowano autorów i opiekunów merytorycznych 14 najlepszych prac. Nagody II stopnia - w postaci gier i publikacji IPN – wyróżniły jeszcze 9 uczniowskich prac. W tym gronie właśnie  znalazły się kadetki z „Venuleta”.

Swoje karty albumowe poświęciły one policjantowi Policji Państwowej okresu międzywojennego - st. posterunkowemu Stanisławowi Ignatowiczowi z Krakowa oraz żołnierzowi 1 Pułku Strzelców Podhalańskich ppor. Stanisławowi Nenko z Nowego Targu. Prace powstawały pod opieką majora Krzysztofa Tekiela.

Organizatorzy planują wręczenie laureatom nagród podczas uroczystego spotkania finałowego w Muzeum Katyńskim w Warszawie. 

Fot.z archiwum Szkoły