P3350481NOWY TARG. W Prywatnym Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży trwa nabór  do klas mundurowych na rok szkolny 2020/2021.

Szkoła zapewnia nie tylko kształcenie z przedmiotów ogólnych, gdzie zajęcia z przedmiotów rozszerzonych odbywają się w małych grupach, ale również przygotowuje pod względem merytorycznym i  praktycznym przyszłych funkcjonariuszy wojska, straży pożarnej i policji.

P3350451

Zajęcia z przedmiotów uzupełniających prowadzone są m.in. przez  oficerów wojska, policji i straży pożarnej. Ponadto uczniowie mogą brać udział w ciekawych szkoleniach, kursach i  wyjazdach, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Fot. z archiwum Szkoły