hipoteka podhale

Ubiegając się o kredyt hipoteczny, potencjalny pożyczkobiorca musi dostarczyć dokumenty dla danej instytucji bankowej. Natomiast nie każda osoba jest zaznajomiona ich faktyczną postacią. Wiedza ta pozwoli sprawniej i skuteczniej przejść przez proces uzyskiwania omawianego kredytu.

Dowód tożsamości
Bez posiadania aktualnego dowodu tożsamości uniemożliwiamy sobie rozpoczęcie procesu weryfikacji kredytowej. Przy tym trzeba zaznaczyć, że obecnie dochodzi do sytuacji, w których posiadanie jednego tego typu dokumentu nie wystarcza. Dlatego dobrze jest również mieć ze sobą prawo jazdy, czy też paszport. W żadnym razie nie jest to dowód na brak zaufania banków wobec konsumentów, a rutynowa czynność związana z kwestią bezpieczeństwa. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w trakcie korzystania z osoby poręczyciela, ponieważ on również będzie miał obowiązek dostarczenia tych papierów.
Zaświadczenie(a) o zarobkach
Należy również przygotować zaświadczenie o naszych zarobkach. Można jest zdobyć u przełożonego firmy, w której pracujemy. Znajdujące się tam dane dotyczyć będą poziomu dochodu danej osoby i rodzaju umowy z przedsiębiorstwem. Ci, którzy zatrudnieni są na umowie o pracę, mają pod tym względem lepiej, niż w przypadku umowy dzieło, zlecenie, związanej z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej: będą musieli bowiem udać się do ZUS-u i Urzędu Skarbowego po stosowane świadczenia.
Umowa przedwstępna
Podstawą funkcjonowania wszystkich instytucji bankowych jest stały obrót pieniędzmi. W związku z tym naturalnym jest fakt, że bankom przede wszystkim należy na zarobku, a to zdecydowanie utrudniają klienci niewywiązujący się z comiesięcznych zobowiązań finansowych. Świadomy tego klient powinien być tym bardziej przygotowany na (ewentualny) wymóg przedstawienia przedwstępnej umowy z właścicielem danego obiektu budowlanego. Aby ją stworzyć, należy zebrać kilka świadczeń. Zakładając, że chodzi o dom jednorodzinny, mowa o akcie potwierdzającym tożsamość właściciela działki, pismo zezwalające na zbudowanie nieruchomości oraz harmonogram dotyczący czynności budowlanych.  Mając te informacje, bank może prawidłowo zanalizować opłacalność udzielanej pożyczki.
Podsumowanie
Pamiętając o powyższych dokumentach, zwiększacie swoje szanse na aprobatę wniosku o kredyt hipotecznych przez bank. Następnie pozostaje tylko zrealizować wymarzony zakup.