gutmost20NOWY TARG. Rektor PPUZ, dr hab. Robert Włodarczyk, spotkał się wiceministrem rozwoju Andrzejem Gutem–Mostowym,  pełnomocnikiem premiera ds. promocji Polskiej Marki. Rozmowy dotyczyły między innymi przyszłości i rozwoju Podhalańskiej Państwowej  Uczelni Zawodowej.

Podczas spotkania mówiono też o konieczności pozyskania funduszy na rewitalizację „starego szpitala”. Zwrócono też uwagę na ważność Podhalanki dla region i jego rozwoju. Podkreślono, że to Podhalańska Uczelnia powinna być centrum myśli intelektualnej, centrum kultury podhalańskiej.

To w niej powinno się też prowadzić badania związane z turystyką, jej rozwojem, ruchem turystycznym w regionie.  W Podhalance jest bowiem odpowiednia baza i jest kapitał ludzki. To także tu funkcjonują kierunki takie jak turystyka czy kierunki ekonomiczne. Są również odpowiedni fachowcy w swoich dziedzinach, którzy mogą badać rynek turystyczny i oczekiwania turystów.   

Fot. z archiwum PPUZ