DSC4907NOWY TARG. Nie miał konkurentów Wojciech Groń, który podczas sobotniego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego został ponownie wybrany na prezesa nowotarskiego Oddziału Związku Podhalan. Józef Knap zakończył kadencję, przekazując pałeczkę koledze, od którego ją przejął - na czas dla „miastowych” górali pracowity, bo Oddział szykuje do obchodów stulecia swojego istnienia.

Ten jubileusz wypadanie w lutym, natomiast we wrześniu Podhalanie mają nadzieję urządzić już sobie Izbę w rozbudowanym i zmodernizowanym MOK-u.

Podczas „walnego” towarzyszył „miescanom” kapelan Związku Podhalan – ks. Władysław Zązel. Gościem był burmistrz Grzegorz Watycha, a z miastem współpraca układała się Oddziałowi zawsze bardzo dobrze.

 DSC0037

Członkowie najbardziej czynni odebrali ozdobne podziękowania za zaangażowanie, a dyplomy były dla wspierających Oddział na różne sposoby osób i instytucji. Uhonorowani zostali również na koniec kadencji „zasłużeni dla kultury górali podhalańskich:

- zespół „Mali Hyrni”

- zespół „Hyrni” za długoletnią działalność

- kierownik artystyczny „Hyrnych” Maciej Warpecha

- kreatorka mody Aneta Larysa Knap

- fotograf-dokumentalista Zbigniew Krauzowicz.

Uchwałą walnego zebrania tytuł Honorowego Prezesa przyznano Józefowi Różańskiemu.

- Stulecie zaabsorbuje nas dość mocno – mówi prezes Wojciech Groń. – Z zasłużonych, starszych członków powołaliśmy Komitet Honorowy stulecia. Na pewno myślimy o uroczystej Mszy św., o pokłonie orkanowi, o wspólnym obiedzie, o jakichś pamiątkach, także o monografii. Akurat o niej rozmawialiśmy jeszcze niedawno z Markiem Fryźlewiczem… Poza tym chcemy nadal uczestniczyć w życiu miasta i regionu, w miarę możliwości być tam, gdzie nas zaproszą i gdzie jesteśmy potrzebni.

 DSC4847

Nowo wybrany Zarząd Oddziału stanowić będą: Krystyna Wolska, Ewa Garbacz, Józefa Truta, Zofia Mierzejewska, Monika Bryja, Anna Łajka, Józef Knap, Tomasz Groń, Mieczysław Rokicki i Janusz Kubowicz. Żeby rozpocząć działalność w nowej kadencji, to ciało musi się jeszcze ukonstytuować.

Walne zebranie nowotarskiego Oddziału ZP

Fot. Zbigniew Krauzowicz