129459897 846963362722796 2152224704348138603 n

Celem konkursu było spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, promocja wsparcia finansowego dla KGW z budżetu państwa oraz zaprezentowanie efektów udzielanej pomocy.

 W skali całej Polski na konkurs wpłynęło blisko 100 filmów trwających od 3 do 5 minut. Ich autorzy włożyli niemało trudu, aby w jak najbardziej atrakcyjnej formie zaprezentować dokonania i historie swych kół. Podczas oceny dokonanej przez jury decydujące znaczenie miała przede wszystkim oryginalność scenariusza i stopień zaangażowania Członkiń i Członków kół w powstanie filmu. Gospodynie z Bustryka włożyły wiele wysiłku w przygotowanie nagrania, co zaowocowało zajęciem miejsca na podium w etapie ogólnopolskim.Gratulujemy!

Przypomnijmy nagrodzony film:

 

źródło: ARiMR