muzemtatrzansie

Muzeum Tatrzańskie informuje, że 14. tom Rocznika Podhalańskiego Muzeum Tatrzańskiego, właśnie dotarł z drukarni do Zakopanego. Ma 532 strony! To już czwarty tom, który jest wydany rok po roku! Nigdy wcześniej w historii Muzeum Tatrzańskiego nie udało się zachować corocznej ciągłości publikacji.

Artykuły zebrane w XIV tomie „Rocznika Podhalańskiego” są pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Juliusz Zborowski i jego dzieło”, zorganizowanejw dniach 6–8 czerwca 2019 roku z okazji sto trzydziestej rocznicyotwarcia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Główna idea przyświecająca wydarzeniu była zgodna z wyznaczonymi tej placówce kilkadziesiąt lat temu założeniami, które Juliusz Zborowskiprzez cały okres swojej pracy na stanowisku dyrektorskim konsekwentnierealizował. Powołane w XIX wieku muzeum miało stać się jednostką o charakterzebadawczym. Zborowski planował prace dotyczące muzeum i nimi kierował, udzielał konsultacji, wspólnie z wybitnymi specjalistami poszerzał wiedzę w zakresienauk przyrodniczych i humanistycznych na obszarze Tatr i Podtatrza i jąupowszechniał. Dążyłdo stworzenia z muzeum ośrodka koordynującego specjalistyczne badanianad regionem, a zbiory etnograficzne i przyrodnicze miały służyć naukowymopracowaniom na temat przyrody i kultury góralskiej z terenów Podhala, Spiszai Orawy. Zborowski dbał także o zasoby archiwalne, powiększył księgozbiór o kilkatysięcy woluminów dotyczących rożnych obszarów Karpat, a działalnośćwydawnicza była jednym z głównych kierunków rozwoju zarządzanej przez niego placówki. Zebranew niniejszym „Roczniku Podhalańskim” artykuły i opracowania dotyczą więcwątków naukowego dorobku Zborowskiego oraz najnowszych wyników badańprowadzonych nad regionem z rożnych perspektyw poznawczych: etnologii,antropologii kulturowej, literaturoznawstwa, historii, dziedzictwa fonograficznego,muzealnego kolekcjonerstwa, archeologii, etnomuzykologii, etnolingwistykii historii sztuki. Tym samym prezentują wielowątkowy opis postrzeganejrzeczywistości, bliski idei konsekwentnie wdrażanej przez pierwszego dyrektoraMuzeum Tatrzańskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Autor: Magdalena Kwiecińska – redaktor naukowy tegorocznego wydania.