widzowie razem z aktorami na wspólnym zdjęciu

W Teatrze Lalek „Rabcio” miała miejsce prapremiera spektaklu „Redykołka”- spektakl z audiodeskrypcją dla osób niewidomych.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Przyjaciół Rabcia. Na spektakl zaproszeni zostali podopieczni, nauczyciele i wychowawcy ze Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce -Zdroju.

"Redykołka” to spektakl, który płynie niczym pieśń ludowa - słowa dźwięczą lub brzmią twardo i dosadnie. Codzienność wypełniona jest praktykami religijnymi oraz tradycją pogańską. Opowieść snuta jest w nurcie ludowym a wykorzystanie gwary podkreśla charakter i oryginalność regionu podhalańskiego. Widowisko jest odpowiedzią na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością wzroku. Spektakl posiada audiodeskrypcję, która jest realizowana na żywo poprzez wprowadzenie postaci lektora oraz opisu sytuacji w kwestiach aktorskich.

Sala widowiskowa i rozkład scenografii został przystosowany dla odbiorcy niewidomego i słabowidzącego. Scenariusz "Redykołki" inspirowany jest twórczością Tadeusza Seweryna i Emila Zegadłowicza. Żywot Wowry- świątkarza beskidzkiego przeplata się z żywotami świętych oraz opowieściami wpisanymi w kulturę Podhala. Akcję spektaklu poprzedza dokładny opis przestrzeni w której rozegra się widowisko. W inscenizacji zostały wykorzystane świątki ze spektaklu „Żywot Wowry wśród żywotów świętych" (scen. Rajmund Strzelecki, Teatr Lalek „Rabcio”). W trakcie przedstawienia i po jego zakończeniu publiczność miała możliwość dotknięcia rekwizytów, elementów dekoracyjnych oraz kostiumów. Scenografia jest zrobiona z drewna, tkanin, papieru oraz przedmiotów codziennego użytku. Dotyk i zapach rzeźb oraz elementów dekoracyjnych ułatwia osobom z niepełnosprawnością wzroku poznać i pełniej przeżyć widowisko. Muzykę tworzą proste ludowe pieśni śpiewane na żywo oraz odtwarzane z nagrania. Ilustrację muzyczną wypełniają również dźwięki naturalne: płonący ogień, trzaski, szmery, uderzenia, odgłosy zwierząt…
Projekt realizowany jest przy ścisłej współpracy z Teatrem Lalek "Rabcio".

aktor opowiada o spektaklu

Dla nas, Stowarzyszenia Przyjaciół Rabcia spektakl „Redykołka” jest nowym doświadczeniem z przystosowania ofert kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa w przyszłości przyczyni się do podjęcia działań w celu uczynienia z rabczańskiego teatru jak najbardziej przyjazną instytucją dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.  Aby zapobiec niwelowaniu barier w dostępie do kultury projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury a konkretnie z programu „Kultura Dostępna”. Finansowego wsparcia udzielili również: Starostwo Powiatowe Nowy Targ oraz Urząd Miejski Rabka - Zdrój. Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Osób Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce-Zdroju za konsultację merytoryczną.

prezentacja rekwizytów

„Redykołka”- spektakl z audiodeskrypją dla osób niewidomych.

Scenariusz i reżyseria: Filip Bochenek
Scenografia: Łukasz Łęcki
Muzyka: Anna Kończal
Konsultacja gwarowa: Wojtek Kusiak
Występują: Krystyna Kachel, Łukasz Łęcki, Filip Bochenek
tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie Przyjaciół Rabcia

mat. prasowy