01 DSCF1809Minister dopiero rozporządzenie wydał, a w Szczawnicy już zabrali się za jego realizację! Tak można rzec po tym, co wydarzyło się podczas uroczystej gali 30.lecia Pienińskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej w Dworku Gościnnym 27 października 2018 r. w Szczawnicy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. (Dz. U. nr 155, poz. 1055) mówi o warunkach i sposobie organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki. W ich organizowaniu szkoły w roku szkolnym w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczych mogą współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka. Przepisy dotyczą ogólnie mówiąc szkół, ale pod tym pojęciem mieszczą się publiczne przedszkola, szkoły i placówki.02 DSCF181203 DSCF181503 DSCF181504 DSCF18230506070809 P1020533

Krajoznawstwo i turystyka mogą być organizowane w formie, po pierwsze wycieczek przedmiotowych celem uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów; po drugie wycieczek krajoznawczo–turystycznych interdyscyplinarnych, w których udział nie wymaga od uczniów odpowiedniego przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania jej w praktyce; po trzecie wycieczek specjalistycznych, w których udział wymaga od uczniów odpowiedniego przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się odpowiednim sprzętem, a program przewiduje aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.

Dodam, że organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności, a mogą odbywać się zarówno w kraju, jak i za granicą.

To może przydługie wprowadzenie było po to, by wyjaśnić, co wydarzyło się podczas gali w Dworku Gościnnym w Szczawnicy. Miejscowy Pieniński Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wespół z dyrekcjami szkół i przy udziale Pienińskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej postanowili wprowadzić rozporządzenie ministra w życie.

Porozumienia uroczyście podpisał prezes Oddziału Pienińskiego PTTK Marek Misztal i kustosz Pienińskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej Ryszard M. Remiszewski, a ze strony szkół:
- Ewa Słowik-Różana – zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy,
- Anna Szczepaniak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy,
- Beata Kowalska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej,
- Rober Dębski – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem.

Strony porozumienia deklarowały współdziałanie w celu rozwijania wśród uczniów zamiłowania do turystyki, krajoznawstwa oraz kultury regionu Pienin, Beskidu Sądeckiego, Gorców i Spisza – przy wykorzystaniu tradycji i dorobku ideowego utworzonego w 1893 roku Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy.

Szkoły ze swojej strony deklarowały gotowość organizacji i prowadzenia Szkolnego Koła Krajoznawczo–Turystycznego (SKKT) przy współpracy z Pienińskim Oddziałem PTTK w Szczawnicy, a także wyznaczenie nauczyciela będącego opiekunem Koła.
Pieniński Oddział PTTK deklarował finansowe, merytoryczne i organizacyjne wsparcie działalności SKKT oraz opiekuna Koła.
Pieniński Oddział PTTK, przy współudziale Pienińskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej, deklarowali gotowość przeprowadzenia pośród uczniów corocznego programu pod nazwą „Droga Pienińska – 1800 metrów w 180 minut” – popularyzującego wiedzę na temat przyrody, geografii oraz historii Drogi Pienińskiej.

Wskazane byłoby w podsumowaniu podkreślić - biorąc pod uwagę - datę opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw i czas na zapoznanie się z nim to prawdopodobnie umowy podpisano po raz pierwszy w kraju, a na Podhalu na pewno. Godna i potrzebna inicjatywa.

Ryszard M. Remiszewski

Fot. Alina Lelito