Bez tytu u 1591097713

Przedstawiciele społeczności lokalnych z Ochotnicy i Tylmanowej, w październiku br. (o ile sytuacja nie ulegnie pogorszeniu w związku z Covid 19), wezmą udział w targach World Travel Show 2020 w Warszawie. Są to największe targi turystyczne w Polsce.

Gmina na organizację wyjazdu na targi otrzymała dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycją w obszary wiejskie”.

Uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość przekazania informacji o regionie, zaprezentowania lokalnych produktów żywnościowych, kultury, tradycji i form turystyki. Nastąpi wymiany wiedzy, nawiązanie nowych kontaktów i przede wszystkim promocja gorczańskiego regionu Polski, który ma ogromny potencjał turystyczny. Realizacja zadania ma sprzyjać rozwojowi gospodarczemu w Gminie Ochotnica Dolna, wzrostowi zainteresowania rolników, rzemieślników, właścicieli agroturystyk i mieszkańców wsi nowymi formami aktywności na polu działalności rolniczej i w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Głównym celem udziału w targach jest promocja walorów turystycznych i przyrodniczych Gorców poprzez zorganizowanie stoiska wystawienniczego, na którym prezentowane będą tradycyjne produkty żywnościowe, wyroby rękodzielnicze i materiały promocyjne pokazujące m. in. walory gminy Ochotnica Dolna, jej kulturę i dziedzictwo.

UG Ochotnica Dolna