106531738 3235948613123527 5959761134085450228 n

Wiadomość przekazał Miejski Ośrodek Sportu:

 Po długiej przerwie uruchamiamy dla dorosłych, młodzieży siłownie zewnętrzne oraz dla najmłodszych dzieciaczków place zabaw :) Wszystkich prosimy o przeczytanie regulaminów COViD-19 oraz o zachowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie regulaminów obiektów i regulaminów COViD-19

Informacja dotycząca otwarcia placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Zakopanem

- plac zabaw na Dolnej Równi Krupowej zamknięty do odwołania

- plac zabaw w Parku Miejskim czynny od 4 lipca 2020 r.

- plac zabaw oś. Szymony czynny od 4 lipca 2020 r.

- plac zabaw Skwer Pawlicy czynny 4 lipca 2020 r.

- siłownia zewnętrzna Skwer Pawlicy czynna 4 lipca 2020 r.

- siłownia zewnętrzna na Przewodników Tatrzańskich czynna od 7 lipca 2020 r.

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej Przewodników Tatrzańskich w okresie pandemii COVID - 19

od dnia 7 lipca 2020 r. do odwołania

Każdy korzystający z siłowni zewnętrznej obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 1. Administratorem siłowni zewnętrznej jest MOSiR Zakopane.
 2. Siłownia będzie czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 – 20:00
 3. Uczestnikiem siłowni może być osoba dorosła zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Ilość osób korzystających z urządzeń siłowni zewnętrznej może być równa lecz nie większa niż ilość urządzeń . Korzystający z urządzeń powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 5. W sytuacji, gdy nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 6. Wszystkie osoby korzystające z siłowni zewnętrznej obowiązane są posiadać ze sobą płyn do dezynfekcji i przed a także po ćwiczeniu na urządzeniu przetrzeć miejsca urządzeń do ćwiczeń z , którymi będą mieć lub mieli kontakt.
 7. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk każdorazowo po zakończony ćwiczeniu.
 8. Zabrania się spożywania posiłków na terenie obiektu .
 9. Dezynfekcja obiektu odbywać się będzie po zamknięciu obiektu.
 10. W razie naruszenia obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa i powyższego regulaminu administrator ma prawo usunąć korzystającego z obiektu lub całą grupę z terenu obiektu w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Straż Miejska lub Policja.
 11. Na terenie obiektu oprócz regulaminu określającego funkcjonowanie w szczególnym rygorze sanitarnym obowiązuje Regulamin ogólny obiektu

Regulamin korzystania z placu zabaw w Parku Miejskim w okresie pandemii COVID - 19

od dnia 4 lipca 2020 r. do odwołania

Każdy rodzic/opiekun, którego dziecko będzie korzystać z placu zabaw obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 1. Zarządcą placu zabaw w Parku Miejskim jest MOSiR Zakopane.
 2. Plac zabaw będzie czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 – 19:00
 3. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 4. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują). Osoby które nie są w stanie zachować 2 metrowego dystansu powinni zakrywać usta i nos.
 5. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 6. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 7. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
 8. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 9. Zabrania się spożywania posiłków na placu zabaw .
 10. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 11. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane. Zabrania się pozostawiania zabawek na placu zabaw. Zabawki pozostawione będą wyrzucane przez obsługę placu zabaw.
 12. Dezynfekcja placu zabaw odbywać się będzie po zamknięciu placu.
 13. W razie naruszenia obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa i powyższego regulaminu administrator ma prawo usunąć korzystającego z placu zabaw lub całą grupę z terenu obiektu w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Straż Miejska lub Policja.
 14. Na terenie obiektu oprócz regulaminu określającego funkcjonowania placu w szczególnym rygorze sanitarnym obowiązuje Regulamin ogólny obiektu

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej Skwer Pawlicy w okresie pandemii COVID - 19

od dnia 4 lipca 2020 r. do odwołania

Każdy korzystający z siłowni zewnętrznej obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 1. Zarządcą siłowni zewnętrznej jest MOSiR Zakopane.
 2. Siłownia będzie czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 – 20:00
 3. Uczestnikiem siłowni może być osoba dorosła zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Ilość osób korzystających z urządzeń siłowni zewnętrznej może być równa lecz nie większa niż ilość urządzeń . Korzystający z urządzeń powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 5. W sytuacji, gdy nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 6. Wszystkie osoby korzystające z siłowni zewnętrznej obowiązane są posiadać ze sobą płyn do dezynfekcji i przed a także po ćwiczeniu na urządzeniu przetrzeć miejsca urządzeń do ćwiczeń z , którymi będą mieć lub mieli kontakt.
 7. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk każdorazowo po zakończony ćwiczeniu.
 8. Zabrania się spożywania posiłków na terenie obiektu .
 9. Dezynfekcja obiektu odbywać się będzie po zamknięciu obiektu.
 10. W razie naruszenia obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa i powyższego regulaminu administrator ma prawo usunąć korzystającego z obiektu lub całą grupę z terenu obiektu w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Straż Miejska lub Policja.
 11. Na terenie obiektu oprócz regulaminu określającego funkcjonowanie w szczególnym rygorze sanitarnym obowiązuje Regulamin ogólny obiektu

Regulamin korzystania z placu zabaw Skwer Pawlicy pandemii COVID - 19

od dnia 4 lipca 2020 r. do odwołania

Każdy rodzic/opiekun, którego dziecko będzie korzystać z placu zabaw obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 1. Zarządcą placu zabaw Skwer Pawlicy jest MOSiR Zakopane.
 2. Plac zabaw będzie czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 – 20:00
 3. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 4. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują). Osoby które nie są w stanie zachować 2 metrowego dystansu powinni zakrywać usta i nos.
 5. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 6. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 7. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
 8. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 9. Zabrania się spożywania posiłków na placu zabaw .
 10. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 11. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane. Zabrania się pozostawiania zabawek na placu zabaw. Zabawki pozostawione będą wyrzucane przez obsługę placu zabaw.
 12. Dezynfekcja placu zabaw odbywać się będzie po zamknięciu placu.
 13. W razie naruszenia obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa i powyższego regulaminu administrator ma prawo usunąć korzystającego z placu zabaw lub całą grupę z terenu obiektu w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Straż Miejska lub Policja.
 14. Na terenie obiektu oprócz regulaminu określającego funkcjonowania placu w szczególnym rygorze sanitarnym obowiązuje Regulamin ogólny obiektu

Regulamin korzystania z placu zabaw na oś. Szymony pandemii COVID - 19

od dnia 4 lipca 2020 r. do odwołania

Każdy rodzic/opiekun, którego dziecko będzie korzystać z placu zabaw obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 1. Administratorem placu zabaw oś. Szymony jest MOSiR Zakopane.
 2. Plac zabaw będzie czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 – 19:00
 3. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 4. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują). Osoby które nie są w stanie zachować 2 metrowego dystansu powinni zakrywać usta i nos.
 5. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 6. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 7. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
 8. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 9. Zabrania się spożywania posiłków na placu zabaw .
 10. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 11. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane. Zabrania się pozostawiania zabawek na placu zabaw. Zabawki pozostawione będą wyrzucane przez obsługę placu zabaw.
 12. Dezynfekcja placu zabaw odbywać się będzie po zamknięciu placu.
 13. W razie naruszenia obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa i powyższego regulaminu administrator ma prawo usunąć korzystającego z placu zabaw lub całą grupę z terenu obiektu w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Straż Miejska lub Policja.
 14. Na terenie obiektu oprócz regulaminu określającego funkcjonowania placu w szczególnym rygorze sanitarnym obowiązuje Regulamin ogólny obiektu

Ważne telefony

MOSiR Zakopane 182066971, 182073966 lub 517589080

Straż Miejska w Zakopanem tel. 18 20 20 478

Komenda Policji w Zakopanem tel. 47 83 47 400

Informacje o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia COVID - 19

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaw Zakopanem

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-18:00

18 20 68 697

w weekendy na numer alarmow y 503 677 313

Sz pital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 18 20 120 21

Uwaga!!!!

Jeżeli nie chcesz stosować się do zapisów regulaminu nie korzystaj z placu zabaw

Życzymy pogodnych dni MOSiR Zakopane

Źródło: MOSiR Zakopane