szatnia 2

HOKEJ. Przy wspólny zaangażowaniu władz Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego Podhale, a także Stowarzyszenia Kibiców oraz za zgodą burmistrza Marka Fryźlewicza
i administratora Miejskiej Hali Lodowej Krzysztofa Wojtaszka gruntownej odnowie poddane zostały szatnie nowotarskiego lodowiska.

Na apel włodarzy nowotarskiego klubu bardzo chętnie i licznie odpowiedzieli także przedstawiciele lokalnych firm budowlanych, które zaoferowały swoją pomoc w postaci dostarczenia materiałów i wykonaniu prac m.in.: Józef Sarniak (właściciel firmy produkującej meble MEBLORAW), Jan Bochnak (właściciel firmy budowlanej), Paweł Bachulski, Stanisław Jaróg (prowadzi skład budowlany w Nowym Targu na Targowicy), Stanisław Grzęda (właściciel składu budowlanego przy „kombinacie"w Nowym Targu), Józef Zaliński (właściciel składu budowlanego w Zaskalu), Andrzej Królikowski (właściciel firmy elektrycznej) oraz Marek Kubicz.

Zaprojektowanie nowych w pełni nowoczesnych szatni podjęła się trójka architektów: Justyna Nykaza, Maciej Kubicki oraz Jakub Mamczur, którzy wykonają również projekt nowej Sali Tradycji nowotarskiego klubu.

To właśnie ta trójka była motorem napędowym dla całej reszty, która zgodziła się pomóc. Zaangażowanie młodych architektów pozytywnie wpłynęło na wszystkich. Każdy uwierzył, że można z niczego zrobić „coś". Najważniejsze przecież są chęci, wszak „chcieć to znaczy móc". Jeszcze dwa tygodnie temu remont szatni wydawał się być niemożliwy do zrealizowania. Powodów oraz przeszkód można by wymienić co najmniej ze sto. Dzisiaj dzięki trójce młodych architektów, zarządowi, kibicom, zawodnikom, pracownikom lodowiska i naszym partnerom, jesteśmy w połowie drogi. Chcemy by szatnie naszych zawodników - dokładnie jak lata temu - motywowały do pracy, większego wysiłku i zaangażowania. To jest przecież ich drugi dom " – czytamy na oficjalnej stronie internetowej MMKS Podhala Nowy Targ.

Władze klubu jednocześnie podkreślają, ze pracy wciąż jest bardzo wiele: Zapraszamy wszystkich, którzy mogą i chcą nam pomóc. Każdy rodzaj pomocy: produktowej (materiały), fizycznej (osobiste wsparcie) oraz finansowej przyjmiemy z ogromną wdzięcznością. Wszystkich chętnych oferujących pomoc materiałową czy osobistą zapraszamy do kontaktu pod nr tel: 18 264 60 20 -> Biuro MMKS Podhale p. Roksana Koszut. Finansowe wsparcie prosimy kierować na konto: 94 88120005 0000 0000 0101 0002.

NA ZDJĘCIACH WIZUALIZACJA NOWYCH SZATNI

szatnia 4

szatnia 3