81421926 2678376012246938 5622461508744118272 o

Kolegium Sędziów Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej informuje, że ruszają zapisy na Kurs Sędziego. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 31 stycznia o godzinie 18 na Stadionie Miejskim w Nowym Targu. 

 Chętni proszeni są o zgłaszanie do kolegi sędziego d/s szkolenia KS PPPN kol. Daniela Zygmonda tel.506 727 395 lub emailowo:

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kursu:
- dokument potwierdzający minimum średnie wykształcenie (z wyjątkiem uczniów szkół średnich, którzy zobowiązują się do zdobycia średniego wykształcenia w ciągu 5 lat od nominacji na sędziego próbnego lub kandydata); ( po zgłoszeniu kandydat otrzyma wzór)
- podanie o zakwalifikowanie na kurs; ( po zgłoszeniu kandydat otrzyma wzór)
- ankieta kandydata; ( po zgłoszeniu kandydat otrzyma wzór)
- dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania;
- oświadczenie o niekaralności; ( po zgłoszeniu kandydat otrzyma wzór)
- zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej;( po zgłoszeniu kandydat otrzyma wzór)
Wymagania:
- wiek od 16 do 40 lat;
- zamieszkanie w powiecie tatrzańskim, nowotarskim, suskim bądź myślenickim.