jarmutaasasd

W minionym tygodniu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu Sportowego Jarmuta Szczawnica.

W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda, Zarząd, Członkowie oraz sympatycy klubu.  Zebranie otworzył Sekretarz klubu Ryszard Baziak, który przedstawił porządek zebrania, następnie przeszedł do sprawozdania finansowo-merytorycznego z działalności klubu z ostatniej kadencji Zarządu.

W kolejnym punkcie przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu, następnie zgłaszając wniosek o przyznanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W kolejnym punkcie przystąpiono do głosowania, w którym jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W dalszej części zebrania wskazano chętnych kandydatów do pełnienia roli w nowym Zarządzie. Po głosowaniu wybrano kandydatów, a nowy Zarząd przeprowadził ukonstytuowanie .

Skład nowego Zarządu przedstawia się następująco :
Prezes: Krzysztof Oleś
Wiceprezes: Grzegorz Borucki
Sekretarz: Łukasz Kramarczyk
Skarbnik: Ryszard Baziak
Członkowie Zarządu: Ireneusz Hamerski, Emil Mogilski, Jacek Pietrzak, Jerzy Marciszewski

Następnie wybrano Komisję Rewizyjną, w której przewodniczącym został Marek Urban, a członkami komisji: Marcin Łużny i Zbigniew Wójcik. W wolnych wnioskach głos zabrał ustępujący Prezes Ireneusz Hamerski, który podziękował wszystkim współpracownikom oraz sponsorom i sympatykom KS Jarmuty za wspólne działania na rzecz klubu. Głos zabrał również Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda, który podziękował ustępującemu Prezesowi za 10 letnią pracę na rzecz Klubu Sportowego Jarmuta Szczawnica. Burmistrz życzył nowemu zarządowi pasji i zaangażowania w realizacji założonych celów.
Źródło: KS Jarmuta