Dla b. przewodniczącego Wendelina Habera - Krzyż Kawalerski Fot. Anna Szopińska POLSKA-SŁOWACJA. Najbliższy wtorek, 28 sierpnia, będzie historycznym dniem dla Euroregionu "Tatry". Nadzwyczajny Kongres Związku ET zwołany w Nowym Targu ma podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia Związku Euroregion Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.

Przewodniczący Haber i jego nastepca, Bogusław Waksmundzki Fot. Anna SzopińskaBędzie ogłoszony Konkurs o Nagrodę im. Petera Buriana Fot. Anna Szopińska Istniejące po dwóch stronach granicy stowarzyszenia: Związek Euroregion „Tatry" po polskiej i Zdrużenie „Tatry" po słowackiej – razem stworzą nowy podmiot prawa europejskiego – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej.

Podjęcia uchwały będzie poprzedzone warsztatami informacyjnymi na temat EUWT oraz prezentacją projektów Konwencji i Statutu Ugrupowania.

Jubileusz 18-lecia ET upamiętni retrospektywna prezentacja multimedialna. Ważnym punktem programu stanie się wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski Wendelinowi Haberowi – przewodniczącemu Rady Związku Euroregion „Tatry" w latach 1994 – 2011, Honorowemu Członkowi i prezesowi Euroregionu „Tatry".

Nadzwyczajny Kongres zakończy ogłoszenie Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry" i instytucji działających na obszarze ET.
Wszystko odbędzie się w nowotarskim Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej (ul. Sobieskiego 2), początek – o godz. 10.30.

Przypomnijmy, że starania o przekształcenie Euroregionu „Tatry" w EUWT podjęte zostały jeszcze za kadencji przewodniczącego Habera, a kontynuował je jego następca Bogusław Waksmundzki. Formuła ugrupowania ma dać Euroregionowi podmiotowość prawną i szanse bezpośredniego sięgania po pomocowe środki.

EUWT stanowi wielki krok naprzód, jeśli chodzi o możliwość realizowania współpracy terytorialnej. W istocie umożliwia on samorządom lokalnym i regionalnym utworzenie ugrupowania transgranicznego dysponującego osobowością prawną - to zdanie Danuty Hübner, komisarza europejskiego.

Możliwość tworzenia EUWT dało władzom terytorialnym państw członkowskich Unii rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. Formalnie możliwość taka istnieje od 1 sierpnia 2007 r., oczywiście jeśli wcześniej państwa członkowskie przyjmą uzupełniające środki prawne lub administracyjne do rozporządzenia.

EUWT, aby sprawnie spełniać swoje zadania w zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej – współfinansowane przez Unię lub nie - może tworzyć własne struktury, dysponować budżetem i zatrudniać personel.

Tworzyć EUWT mogą regiony, samorządy lokalne i regionalne, władze krajowe, organy podlegające prawu publicznemu oraz stowarzyszenia. Drogą do tego jest podpisanie konwencji i przyjęcie statutu oraz powiadomienie odpowiednich władz krajowych. Te ostatnie mają trzy miesiące na zatwierdzenie udziału potencjalnych członków. Warunkiem jest, by członkowie EUWT wywodzili się z co najmniej dwóch państw członkowskich.

Ze strony euroregionów myślących o przekształceniu często pada pytanie, czy w ramach EUWT będzie można jeszcze zgłaszać projekty do perspektywy finansowania 2007–2013.

Przyszłe EUWT będą mogły zgłaszać projekty do finansowania w ramach różnych programów współpracy. W wypadku programów operacyjnych możliwe będzie ponadto przekazanie kompetencji w zakresie zarządzania programem przyszłemu EUWT – odpowiadają na to legaliści.