Historyczna (i jednogłośna) uchwała Fot. Anna Szopińska POLSKA-SŁOWACJA. Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry" utworzył dziś w Nowym Targu, w 18-rocznicę powstania ET, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „Tatry" z ograniczoną odpowiedzialnością. Towarzyszył temu duży entuzjazm ok. 40 delegatów. Wicewojewoda Andrzej Harężlak kilku osobom zasłużonym dla transgranicznej współpracy lub społeczności lokalnych wręczył przy tej okazji odznaczenia państwowe.

Delegatów - pełna sala Fot. Anna Szopińska My, przedstawicieleWśród gości - senator Stanisław Hodorowicz Fot. Anna Szopińska polskich powiatów, miast i gmin, członków Związku Euroregion „Tatry" w Rzeczypospolitej Polskiej oraz słowackich miast i wsi – członków Stowarzyszenia Region „Tatry" w Republice Słowackiej, postanawiamy utworzyć Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „Tatry" z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwałę tej treści delegaci podjęli jednogłośnie, po wcześniejszej dyskusji nad projektami Konwencji i Statutu Ugrupowania, powołując tym samym do życia nowy podmiot prawa europejskiego.

Po długich negocjacjach i rozważaniu dwóch wariantów, strona słowacka zgodziła się, by statutową siedzibą ugrupowania był Nowy Targ. Przy głosowaniu nie budziło to już żadnych kontrowersji. Natomiast przy dyskusji nad Statutem pojawiły się np. wątpliwości, czy kompetencje dyrektora nie będą kolidowały z uprawnieniami Walnego Zgromadzenia i odwrotnie oraz jak ułożą się wzajemne relacje biur Euroregionu „Tatry" (który nie znika) i nowego Ugrupowania. Obawy wywołała też zasada „odpowiedzialności EWT za swoje zobowiązania niezależnie od ich charakteru". Delegaci podejmowali uchwałę konstytuującą EUWT ze świadomością, że „ustawa jest obarczona wadą prawną, na co wskazywali legaliści".

- Już wiemy, że to Ugrupowanie nie będzie mogło uzyskiwać środków bezpośrednio z Brukseli, choć kiedyś o tym mówiono – zaznaczał wójt Jan Smarduch.