handymen 3091826 1280

FUNDUSZE EUROPEJSKIE. W Małopolsce mieszka najwięcej osób poniżej 30. roku życia w skali kraju. Do 80 tys. z nich skierowany jest program, wspierający ich w wejściu na rynek pracy.

W naszym województwie 34 proc. mieszkańców nie ukończyło 30 lat. Stopa bezrobocia w regionie jest na rekordowo niskim poziomie 4,2 proc. Od 2014 roku trwa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), pomagający młodym w wejściu na rynek pracy.

W Małopolsce spada liczba osób bezrobotych do 30. roku życia. Młodzi coraz krócej pozostają w rejestrach powiatowych urzędów pracy

- podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

W całym regionie realizowane są projekty, wybrane w konkursach ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Od początku realizacji POWER z pomocy skorzystało prawie 47 tys. osób, w tym ponad 26,5 tys. kobiet i 20 tys. mężczyzn. Najczęściej młodzi pochodzili z powiatów nowosądeckiego i tarnowskiego. Uczestnikami POWER mogą być osoby pomiędzy 15. a 29. rokiem życia, które nie pracują, nie uczą się oraz nie szkolą się. Nowością tegorocznego projektu jest możliwość udziału w nim młodych Polaków, pracujących lub bez pracy, którzy powrócili z emigracji oraz imigrantów przed 30-stką, głównie z Ukrainy, osiedlających się w Małopolsce.

Program oferuje indywidualną pomoc i współpracę uczestników z doradcami zawodowymi. Dla młodych przygotowano staże, bony na przeprowadzkę, szkolenia i inne formy dokształcania się, dzięki którym są w stanie zdobyć doświadczenie lub kwalifikacje, zgodnie z potrzebami pracodawców

- zaznaczył Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski.

Już w sierpniu ruszy kampania internetowa, promująca możliwości jakie program daje  młodym w Małopolsce. Uruchomiona zostanie strona internetowa jestespowerful.pl z aktualnymi rekrutacjami do projektów oraz historiami osób aktywnych na rynku pracy i inspirującymi innych do działania.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest przedsięwzięciem finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014-20 Małopolska otrzyma ponad 800 mln zł, a pomocą zostanie objętych prawie 80 tys. młodych ludzi.