tuba 2286861 1920

MAŁOPOLSKA. Wsparcie rozwoju i promocji twórczości orkiestr dętych z terenu województwa – to cel dwóch nowych konkursów ogłoszonych przez zarząd Małopolski. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursów przeznaczono łącznie 450 tysięcy złotych. Wnioski można składać tylko do końca lipca. Pierwszy z konkursów - „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019” - skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartych  ofert określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o  i o wolontariacie.

W ramach konkursu można otrzymać dotację m.in. na zakup strojów, instrumentów oraz akcesoriów muzycznych. Na wsparcie finansowe mogą liczyć także inicjatywy i wydarzenia związane z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych: koncerty, warsztaty, spotkania, szkolenia czy prelekcje.

Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji w konkursie to 20 tys. zł. Łącznie, na realizację zadań wybranych w ramach tego konkursu przeznaczyliśmy 250 tys. zł

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Drugi konkurs - „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!” – ogłoszono z myślą o orkiestrach dętych działających w ramach instytucji kultury, dla których funkcję organizatora pełni gmina lub powiat.

Dotacje otrzymane w ramach tego konkursu mogą zostać przeznaczone na zakup instrumentów, akcesoriów lub wydawnictw muzycznych. Podobnie jak w przypadku pierwszego z konkursów, maksymalna wysokość wnioskowanego wsparcia to 20 tys. zł. Pula środków przeznaczonych na realizację wybranych zadań to łącznie 200 tys. zł.

Chcemy wspierać tych, którzy wykorzystując swój talent i pasję pomagają pielęgnować kulturę regionu dla kolejnych pokoleń. Serdecznie zapraszam do udziału w obu konkursach

- zachęca Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Wnioski w obu konkursach można składać do 31 lipca.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Autor: Biuro Prasowe UMWM